blog

Drie Koninklijke ervaringen over veranderen

Branche

Drie Koninklijke ervaringen over veranderen

Succesvol veranderen blijft één van de moeilijkste dingen in organisaties. Hoe moeilijk dit is werd weer eens zichtbaar in een sessie bij een telecomaanbieder. Ook zij willen de klant meer centraal stellen, én beter leren omgaan met regelgeving. En ook bij hen wordt gekeken naar managers om de leiding te nemen. Om die managers te leren omgaan met de vele veranderingen die op hen afkomen, werd een bijeenkomst georganiseerd. Bij deze bijeenkomst werd gebruik gemaakt van een game, genaamd KING (het Kleuren INterventie Game).

In die game gaat het over het maken van keuzes voor passende acties en activiteiten (in veranderjargon: interventies) om de verandering te laten slagen. En dat blijkt lang niet makkelijk. Hierbij een top drie aan Koninklijke ervaringen van de deelnemers:

1. Eigen voorkeuren dominant bij het kiezen
Tijdens de game blijkt meerdere malen dat de keuzes voor bepaalde acties in eerste instantie gebaseerd zijn op de eigen voorkeuren en overtuigingen. Niet op de informatie die valt te halen uit de beoogde verandering, de context van de verandering, de klantwens of de profielen van de medewerkers. Mensen die geloven dat mensen veranderen door te leren, kiezen vaak een ‘opleiding’ of ‘coaching’-interventie. Zoals een klant laatst zei: “Met deze interventie heb ik goede ervaringen, ik vind trainen altijd heel leuk, en de mensen volgens mij ook wel.” Daarmee eerst kiezend voor wat henzelf past, niet vanuit wat er nodig is.

2. Wie het hardst roept, krijgt zijn zin
Bij de start van een verandering gaan mensen zich eerst verdiepen in de beschikbare informatie, voordat ze komen tot keuzes voor hun plan. Opvallend hierin is dat het meestal losse flarden uit de informatie zijn die bepalend blijken voor de gemaakte keuzes. Iemand die toevallig op het moment dat iedereen luistert roept: “De medewerkers willen allemaal graag helderheid, dus laten we een ‘projectplan’ kiezen.”, blijkt bepalend te kunnen zijn voor de keuze van een interventie. Er waren ook argumenten om dat niet te doen, maar die werden toevallig niet zo opgemerkt. Een herkenbaar fenomeen aan menige managementtafel waar min of meer toevallige uitspraken of aannames de uiteindelijke keuzes bepalen. In een game ervaart men wat de consequenties hiervan zijn en is er gelegenheid om terug te gaan naar de managementtafel en bij te sturen. Deze ruimte wordt in de praktijk lang niet altijd gevoeld en gebruikt.

3. Grote stappen, snel thuis
Bij het kiezen van acties en activiteiten zie ik keer op keer dat velen de aanname hebben dat grote interventies (veel mensen tegelijk) effectiever zijn dan kleine (kleine groepjes, of zelfs op individueel niveau). Eén van de lessen uit het spel is dat grote interventies vaak niet het gewenste effect hebben. Hier geldt ‘hardlopers zijn doodlopers’. Grotere interventies lijken wellicht efficiënt, maar blijken zelden effectief, zeker niet voor de gehele groep. Dat is ook logisch als je bedenkt dat de effectiviteit van een interventie in grote mate afhangt van de match tussen de interventie en de voorkeuren van het individu die het aan gaat. Een interventie moet vooral ‘passend’ zijn.

De kracht van ervaren
De kern van succesvol veranderen is het zoeken naar interventies die met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk beweging creëren en daarmee zo effectief mogelijk zijn. Of het nu gaat om klantbelang centraal, of om het verhuizen van een kantoor.

Maar hoe kies je de best passende interventie? Bovenstaande top drie komt voort uit een verandergame. Daarbij is niet alleen gepraat over veranderen en het kiezen van interventies, maar vooral ook geoefend en ervaren. Dat levert inzicht op in het gedrag van mensen bij het (proberen te) sturen van organisatieveranderingen. Want wat mensen in de game doen, doen ze meestal ook in het echt. Dat blijkt ook uit de reacties van de deelnemers achteraf. In dit geval betreft het de zakelijke dienstverlening, maar de parallellen met de financiële sector zijn eenvoudig te trekken. En daarmee ligt er ook voor die sector een Koninklijke route klaar voor succesvol veranderen.

Reageer op dit artikel