blog

U bent uitgenodigd

Branche

U bent uitgenodigd

Heeft u afgelopen week het artikel in am:magazine over lobby gelezen? Aan het woord komen vertegenwoordigers uit de sector en uit de politiek. Waaronder Jack de Vries, Neerlands bekendste spindoctor. De kernboodschap? Je bereikt het meeste met constructief overleg, op basis van bewezen feiten.

We pleiten er al langer voor, onder andere via deze serie op am:web. Minder animositeit en meer constructief overleg. Hard op de zaak, zacht op de relatie. Uiteindelijk moet je het samen doen. Het Verbond wist dat al, bij Adfiz lijkt het kwartje nu ook te zijn gevallen. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling en hopen dat zij hier in de komende periode daadwerkelijk op een goede manier invulling aan kan geven.

Het begint ermee dat we op zoek gaan naar gezamenlijke doelen. Zowel verzekeringsprofessionals als hun toezichthouders vinden dat het belang van de klant centraal moet staan. Dat is een onderwerp dat ons allen verbindt. Maar als we het de afgelopen jaren over dit onderwerp hadden, dan ging het toch vooral over cijfers, over ‘vakbekwaamheid’ en over stijgende toezichtkosten. Of over berichten over toezichthouders die innovatie zouden tegenwerken. En dat terwijl financieel dienstverleners vooral ook veel aandacht moesten besteden aan de nieuwe inrichting van hun adviespraktijk.

Innovatietempo onder druk
Weinig verbazend is dat het innovatietempo binnen onze sector de afgelopen jaren niet bijster hoog is geweest. En het is een publiek geheim dat we er als sector nog steeds niet in slagen om een constructief gesprek op te zetten over wat dat klantbelang nou precies inhoudt. Of hoe we daar door middel van (proces)innovatie in praktijk concreet handen en voeten aan kunnen geven. En dat is jammer, want (proces)innovatie ten faveure van de klant is een onderwerp waarin marktpartijen, politici en toezichthouders op één lijn zitten!

Wij nodigen u uit
Om het gesprek hierover op gang te krijgen is het tijd voor een andere insteek richting stakeholders. Het is tijd dat u als adviseur op een open manier van gedachten kunt wisselen met verschillende stakeholders over de inhoud en de toekomst van onze sector. Dus niet vanuit boosheid en frustratie, maar aan de hand van feiten en uw praktijkervaringen.

Om u daarmee te helpen, organiseren wij dit najaar een serie rondetafelbijeenkomsten over de toekomst van onze sector. Daar zullen wij (de directie van) de toezichthouder uitnodigen en daartoe zullen wij beslissingsnemers uit de politiek benaderen. Maar de belangrijkste deelnemer aan dat gesprek dat bent u. Want u beschikt over kennis en ervaring uit de praktijk. U weet precies waar het vastloopt in de praktijk, en u weet misschien wel het best wat er moet gebeuren om onze sector toekomstbestendig en klantgericht te maken.

Dus heeft u constructieve ideeën waarover u van gedachten wil wisselen met beleidsmakers op het allerhoogste niveau? Dan bent u van harte uitgenodigd! Meld u daarom vandaag nog aan via suggesties@uitdearena.nl.

Reageer op dit artikel