blog

Waarom toch zo vasthouden aan PEplus-examens?

Branche

Waarom toch zo vasthouden aan PEplus-examens?

“Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat na een aantal weken 85% van de leerstof is verdwenen”. Ik citeer Frans Meijers lector aan de Haagse Hogeschool van het lectoraat pedagogiek van de beroepsvorming. Hij is iemand die op de werkvloer staat en weet waar hij het over heeft.

Al geruime tijd geeft hij aan dat we naar een andere vorm van onderwijs moeten: meer gestuurd vanuit de praktijk en meer ruimte voor dialoog. Je kunt je dus kunt afvragen of het hele bolwerk van vakbekwaamheidseisen in de huidige vorm van examinering wel zin heeft. Graag geef ik een voorbeeld; als ik in mijn dagelijks werk een interestberekening moet maken gebruik ik hiervoor speciale software, (software die je zo van het internet haalt werkt natuurlijk net zo goed, maar dat terzijde). Kwestie van invoeren van gegevens en binnen no time is de rekenopgave gemaakt.

Als je een PE-examen aflegt, ben je verplicht de formule voor interestberekeningen uit je hoofd te kennen en vervolgens met behulp van een rekenmachine de berekening te maken. Gaat dit in de praktijk ook zo? Denk ’t niet. Achterhaalde vorm van toetsing dus.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarbij je je kunt af vragen of dit allemaal wel nut heeft. Hoe het dan wel moet? Regelmatige permanente educatie; praktijk gerichte casussen die je vooraf thuis moet voorbereiden, deze plenair bespreken, en die daarna wordt aangevuld met informatie die op dat moment relevant is.

Daarnaast heb ik deze vraag nog: kent iemand een beroep waarbij je eens in de drie jaar een examen met goed gevolg moet afleggen met de kans dat als je het niet haalt je niet meer gekwalificeerd bent om je beroep uit te oefenen? Sterker nog; je behaalde vakdiploma’s ook nog eens kwijt bent!

Zelfs bij hele zware beroepen zoals in beroepsluchtvaart is dit niet het geval. Ieder half jaar wordt door piloten een zogenaamde prof-check gedaan. Een oefenvlucht in de praktijk zullen we maar zeggen. Als de piloot hiervoor niet slaagt krijgt hij of zij gewoon de kans om bij te scholen. Van brevet intrekking is absoluut geen sprake.

Het wordt tijd dat men inziet dat de ingeslagen weg, (hoe goed bedoeld ook), niet de juiste is en dat ook eens toegeeft. Net zoals met de ingevoerde driejaarsregel waarbij je natuurlijk op je vingers kunt natellen dat de meesten tot het laatste moment wachten. De vraag naar examens zal het aanbod gaan overstijgen, de stichting DUO kan de verwerkingsstroom niet aan dus is een fiasco, net zoals bij het PGB, te verwachten.

Reageer op dit artikel