blog

Managers, regel ruimte!

Branche

Managers, regel ruimte!

Het lijkt de laatste tijd wel het meest gegeven antwoord op de vraag wat mensen nodig hebben om beter te kunnen presteren: ruimte. Medewerkers vragen erom. Managers vragen erom. Dus als iedereen het wil, waarom lukt het dan niet? Schijnbaar is het moeilijk om ruimte te geven, of te pakken. En die moeilijkheid begint bij de vraag wat nu precies die ruimte inhoudt.

Als er wordt gesproken over ruimte dan gaat het meestal over de sturing door managers. Mensen willen minder sturing, minder controle. En dan gaat het niet eens over externe regels en wetgeving. Het gaat nog eerder over interne regels en procedures. Wat men elkaar feitelijk zelf aandoet binnen bedrijven. Medewerkers zeggen letterlijk dat ze eigenlijk met rust gelaten willen worden, zodat ze hun werk goed kunnen doen. De focus ligt in hun ogen te vaak op wat er mis gaat, in plaats van op de positieve kanten, op de talenten. Terwijl mensen juist om die talenten worden aangenomen, zou je denken. Om wat ze wél kunnen, niet om wat ze níet kunnen.

Het streven naar 100% correctheid en ‘first time right’ is mooi en te snappen, maar tegelijkertijd vaak onzinnig. Het leidt tot verkramping (ik mag nooit een fout maken) en een overdaad aan controles. Leren van je fouten (en het voorkomen van zogenaamde onnodige fouten), zou veel eerder passen in een bedrijf met ruimte. Maximaal één keer fout, is dan een betere insteek.

Begrenzing geeft ruimte
De vraag om ruimte wordt zowel door managers als medewerkers gesteld. Ruimte voor zichzelf dan wel te verstaan. Ruimte krijgen is de wens, ruimte geven is blijkbaar een stuk lastiger. Want ‘in control’ zijn is zo’n beetje het hoogst haalbare op dit moment. En dat wordt vertaald in (nog meer en strengere) controles.

Door te weten waar je wel en niet over mag beslissen, door helder aan te geven waar de vrijheid en waar de verantwoordelijkheid ligt, bepalen we het speelveld. En daarbinnen zou dan veel ruimte ontstaan. Ruimte waarbinnen je beslissingen mag nemen, zaken mag regelen. De neiging van veel managers is alleen om het speelveld wel heel klein te maken. Terwijl vertrouwen geven aan je mensen (die je met veel zorg hebt geselecteerd), ook een mooie weg naar ‘in control’ kan zijn. Sturen op resultaten en mensen regelruimte geven om dat op hun manier te realiseren.

Tegelijkertijd is onbeperkte ruimte ook niet wat wordt bedoeld. Sterker, door de begrenzing ontstaat juist de ruimte. De begrenzing van de ruimte hoeft niet (alleen) te bestaan uit taken en opdrachten. Ze kan bijvoorbeeld ontstaan uit goed talentmanagement, gedeelde normen en waarden en een robuuste bedrijfscultuur. Dat geeft ook focus van energie. Alleen voelt het voor een manager vaak wat indirecter. Hij moet durven vertrouwen op zijn eigen inschattingsvermogen van zijn mensen. Hij moet daarbij (durven) vertrouwen op zijn eigen talent.

Kwestie van regelen
Echte regelruimte begint uiteraard met een gedeeld, helder doel. Zodat mensen weten wat hen te doen staat. Belangrijk is dat men scherp heeft wat hun kracht is, wat ze wel en niet kunnen. Dat eigen grenzen worden gezien en geaccepteerd. En dat men hulp vraagt bij wat ze niet kunnen. Of nog beter, elkaar hulp bieden vanuit oprechte interesse in de ander, vanuit gemeenschappelijke belangen. Daarover zou het gesprek moeten gaan in teams, niet over de procedures en controles.

Feedback op eerdere keuzes en acties zijn daarbij een vanzelfsprekend onderdeel van die gesprekken. Dat is weer input voor het leren en ontwikkelen van elk teamlid. Daarmee bouwt een team aan vertrouwen, waarin mensen de geboden ruimte op een passende wijze benutten.

Managers kunnen hierin voorop gaan. Zij kunnen het goede voorbeeld geven naar hun mensen. Dus niet afwachten tot iemand anders het doet, maar zelf die ruimte (voor zichzelf) pakken. Zij kunnen starten met de beweging te maken naar grip krijgen door minder controles en meer ruimte. Een kwestie van anders denken en vervolgens gewoon doen!

Reageer op dit artikel