blog

Vivat, stop met levensverzekeringen verkopen en start met opkopen!

Branche

Vivat, stop met levensverzekeringen verkopen en start met opkopen!

We hoeven niet negatief te doen over een mogelijk afketsen van de verkoop van Vivat aan Anbang. Het zou de redding kunnen zijn van de Nederlandse levensverzekeringsmarkt.

Zomaar een paar nieuwsfeiten van de afgelopen maand:

  • In een interview met amweb stelde Arno Dolders van Legal&General: “We hebben zes grote levensverzekeraars en dat zijn er drie te veel. Die markt moet consolideren.”
  • Gerard van Olphen van SNS REAAL stelde een paar weken eerder op amweb dat Anbang de consolidatie in Nederland in gang zet.
  • Vivat meldt in haar jaarverslag dat mocht de verkoop aan Anbang niet doorgaan het bedrijf nadrukkelijk overweegt om te stoppen met het accepteren van nieuwe polishouders. De facto zou dat betekenen dat het Levenbedrijf van Vivat een Closed Book bedrijf zou worden.

De uitspraak van Arno Dolders is mij uit het hart gegrepen. Al enkele jaren geleden stelde ik op basis van een scenario analyse dat er te veel levensverzekeraars in Nederland zijn. De markt krimpt en de kosten kunnen niet zo snel meebewegen. Combineer dat met een langdurige lage rente, garantiecontracten en Solvency II en je hebt een recept voor rampspoed. Naast de grote verzekeraars hebben met name de vele kleine verzekeraars hierdoor een groot probleem.

Oplossing
De oplossing voor dit probleem is consolidatie. Consolidatie kan op meerdere manieren plaatsvinden:

  • Overname c.q. fusie van verzekeraars: Anbang zou bijvoorbeeld ook ASR kunnen overnemen en daarmee al één grote verzekeraar uit de markt halen. Dit is echter geen oplossing voor de kleine verzekeraars. Niemand zal met ze willen fuseren want dat levert nauwelijks tot geen toegevoegde waarde op.
  • Opzetten van een Closed Book administrateur: De verzekeraars zouden gezamenlijk een Closed Book administrateur op kunnen zetten. Al dan niet in samenwerking met een gespecialiseerde buitenlandse partij als Capita of TCS. Hiermee kunnen ze hun operationele kosten op termijn fors verlagen, maar het probleem van de lage rente en Solvency II blijft bestaan.
  • Verkopen van de portefeuilles aan een Closed Book verzekeraar: Hierdoor ontstaat één grote (Nederlandse) partij waar de verzekeringen zo effectief mogelijk worden uitgefaseerd. Vivat zou deze partij kunnen worden. Ze stoppen met de actieve verkoop, sluiten alle boeken en kopen (voordelig) de portefeuilles van andere verzekeraars. De schaalvoordelen die hierdoor ontstaan zouden kunnen opwegen tegen de lage renteproblematiek. Daarnaast is dit de reddingsboei voor vele kleine verzekeraars en daarmee hun polishouders. Belangrijk is wel dat de mededingingsautoriteiten dit niet gaan blokkeren.

Vrijwillig uit de markt
Laten we dus vooral niet, zoals Vivat doet, negatief doen over een mogelijk afketsen van de verkoop aan Anbang. Misschien zou dat zelfs de redding kunnen zijn van de Nederlandse levensverzekeringsmarkt. Vivat stapt vrijwillig uit de markt en verandert haar businessmodel in een Closed Book aggregator die actief portefeuilles opkoopt en beheert. Een dergelijk model is niet nieuw voor de Nederlandse markt maar alle initiatieven zijn tot op dit moment mislukt. Medio 2010 was er bijvoorbeeld Certens. Het plan van Certens was een vennootschap op te richten die ‘closed-book levenportefeuilles’ zou gaan opkopen en beheren. De sector reageerde echter sceptisch en terughoudend en het initiatief stierf uiteindelijk een stille dood.

Ondertussen is het water de sector meer dan boven de lippen komen te staan en mijn verwachting (en hoop) is dat een nieuw initiatief dat meteen kan starten met een grote portefeuille nu wél kans van slagen heeft.

Reageer op dit artikel