blog

Effectief reageren op Henk Nijboer

Branche

Effectief reageren op Henk Nijboer

Vorige week gaf Henk Nijboer (PvdA) een interview in FFP Magazine, waarin hij zei dat er wat hem betreft ‘teveel slechte adviseurs’ in deze sector rondlopen. Daarom zijn harde maatregelen gerechtvaardigd, aldus Nijboer. Het leidde tot een storm aan boze reacties. Met deze blogserie willen wij u meer inzicht geven in wat er speelt in politiek Den Haag. En aangezien dit over u gaat, kunnen wij hier natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan.

Nijboer baseert zijn uitspraak op persoonlijke ervaringen die hij heeft gehad. Zo zegt hij een AOV-adviseur te hebben gehad waar hij niet tevreden over was, terwijl hij wel een dikke nota gepresenteerd kreeg.
Had Nijboer deze uitspraak mogen doen? Dat is eigenlijk niet belangrijk. Wat wél belangrijk is, is dat Nijboer binnen de PvdA-fractie verantwoordelijk is voor het beleid dat over uw sector wordt gevoerd.

Wat kunt u daar dan mee?
De sector wil dat de overheid maatregelen treft die ervoor zorgen dat de sector goed functioneert, zonder dat marktpartijen daar al teveel last van ondervinden. U wilt, bijvoorbeeld, dat de PvdA haar standpunt inzake het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw herziet. En daar is voor nodig dat de PvdA u -op dit dossier- een dienst bewijst. Om dat doel te bereiken is nodig dat (a) de PvdA een positief beeld van u heeft en (b) dat de PvdA over voldoende kennis beschikt om goede maatregelen te kunnen treffen. Uit deze uitspraak van Nijboer blijkt dat beide randvoorwaarden hier ontbreken. Behalve niks doen, heeft u daarom nu twee opties.

Optie 1: activisme
U valt Nijboer publiekelijk aan. U roept dat hij een ‘snotneus’ is die er werkelijk niets van begrijpt. Vervolgens eist u van de brancheorganisaties dat deze man publiekelijk tot de orde wordt geroepen. Strijd! Actie! Maar denkt u dat Nijboer en de PvdA ineens positief worden over de sector als u hen aanvalt?

Natuurlijk niet. Als de sector een politicus publiekelijk aanvalt, dan zet dat alleen maar meer kwaad bloed. Iets dat waarschijnlijk bij Nijboer ook gebeurd is toen hij de reacties las. Dat werkt dus averechts, want het leidt er per saldo toe dat er nóg meer maatregelen komen. Maatregelen waar u waarschijnlijk niet op zit te wachten.

Optie 2: lobby
In dit scenario nodigt u Nijboer uit voor een constructief gesprek. U legt uit dat u het erg vervelend vindt dat hij een slechte adviseur heeft getroffen. Dat vindt u niet kunnen, want zo gaan wij in deze sector niet met klanten om. U legt vervolgens rustig uit dat zijn persoonlijke ervaring niet representatief is voor de hele sector, omdat er in deze sector duizenden adviseurs rondlopen die heel serieus met hun vak bezig zijn. Dat doet u net zolang totdat het kwartje valt.

Dan presenteert u een wetenschappelijk rapport waarin u laat zien hoeveel maatregelen de sector zelf al heeft genomen om tot verbetering te komen. Het rapport toont glashelder aan welke
(positieve!) effecten dit heeft gehad.

Vervolgens geeft u aan dat u de hulp van de PvdA nodig heeft om het verdere hervormingsproces te kunnen uitvoeren. Zoals, bijvoorbeeld, een Level Playing Field. U doet hiervoor een aantal positieve suggesties en organiseert een peloton deskundigen, die uw visie onderschrijven. Grote kans dat de partij dan wél naar u luistert.

Zo werkt lobby. En het is verdraaid effectief. Kijk maar naar de NVB en het Verbond. Of naar tabaksproducenten, de advocatuur, pillendraaiers, etc.

Wie niet sterk is moet slim zijn
Met activisme bereikt u in Den Haag werkelijk helemaal niets. Wat onze sector nodig heeft, is een krachtig lobby-apparaat.

Of het intermediair in huis heeft wat daarvoor nodig is? Daarover volgende keer meer. Wordt vervolgd.

Reageer op dit artikel