blog

Open brief aan de AFM-voorzitter

Branche

Open brief aan de AFM-voorzitter

Geachte mevrouw Van Vroonhoven,

Op de am:dag in het najaar van 2014 heeft u mij geraakt met uw snelle handelen inzake mijn toen genoemde zorg over de huidige manier van het afnemen van PEplus-examens. Mijn zorg was toen en is nu nog meer dat er een financieel infarct dreigt als gevolg van de dramatische manier hoe nu de PEplus-examens tot stand komen.

U deelde de zorg en zegde toe dat u daar extra aandacht aan zou geven. Inmiddels lezen we in de vakpers dat u meer signalen wilt uit de branche. Dus bij deze meld ik mij. Wellicht is het direct de vraag van de maand.

Ik zie de AFM ook als belangenbehartiger en als een waarborgsteller voor de consument en voor de branche zelf. Als branche hebben we geen keuze, van de AFM zijn we immers allemaal min of meer verplicht betalend ‘lid’.

Dat wij met PEplus ons vak op niveau houden, daar ben ik het zeker mee eens, laat daar geen misverstand over bestaan. Dit examen is opgesplitst in drie onderdelen, te weten kennis, competenties en vaardigheden. Als toepasbare kennis wordt getoetst, dan dient de stof daarvoor doorgenomen te kunnen worden. De enige opmerking die ik hierover heb, is dat de huidige inhoud te weinig praktijkgericht is en daardoor niet bijdraagt aan het juiste kennisniveau, wat wel een doelstelling is van de minister.

Wat competenties en vaardigheden betreft, daar zit het grote probleem: er is geen lesstof beschikbaar. Je weet niet wat je kunt verwachten en het systeem is hermetisch gesloten. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Dit helpt de adviseur niet om een betere adviseur te worden. Daar is het toch voor bedoeld? Ook van competenties en vaardigheden moet je kennis op kunnen nemen om dit nadien te toetsen met een gericht examen. Deze onderdelen dienen bij te dragen aan een betere adviseur. Nu blijkt dat gokwerk bij het examen.

De minister wil er niets aan doen, ondanks de bezwaren. Hij houdt vast aan het huidige PEplus-systeem. Op zich prima, maar inhoudelijk kan en moet het beter zoals hiervoor beschreven. Meer praktijkgerichte lesstof over de competenties en vaardigheden, zodat wij ons normaal kunnen voorbereiden.

Uw contacten met de minister en haar ambtenaren zijn directer en wellicht beter dan ‘onze’ contacten. De branche zelf is immers zwaar versnipperd met belangenbehartigers. Niemand vertegenwoordigt de hele branche, alleen de AFM als zelfstandig bestuursorgaan, via het al genoemde ‘lidmaatschap’, waar we ook behoorlijk voor betalen. Ik vraag u nu met nadruk en met klem: treed in overleg, het liefst persoonlijk, met deze minister, deel met hem onze gezamenlijke zorg en vraag het systeem aan te passen zoals hiervoor benoemd.

De vraagstelling is: maak het snel praktijkgericht en zorg voor gerichte lesstof voor competenties en vaardigheden. Ik ben ervan overtuigd dat de adviseur die van zijn vak houdt, dan zeer snel alsnog aan de slag kan gaan. Als de grootste blokkade weggenomen is, kunnen de ruim honderdduizend vakgenoten sterker gemotiveerd voor het examen studeren en wel slagen. Hierdoor blijft advies beschikbaar voor de consument. Het belangrijkste, een financieel infarct, wordt voorkomen. Ik moet er niet aan denken wat de enorme gevolgen zijn voor de consument, als financieel advies niet meer beschikbaar is.

Enige PEplus-ervaringen staan in mijn blog van eind 2014.

Mag ik van u vernemen?

Van Koesveld Hypotheken
Nico van Koesveld

Reageer op dit artikel