blog

Het eigenrisicodragerseizoen is voorbij

Branche

Het eigenrisicodragerseizoen is voorbij

Het is weer april en het seizoen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en de regeling werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) is weer achter de rug. Als een werkgever eigenrisicodrager wil worden per 1 juli moet dit per 1 april bekend zijn bij de belastingdienst.

Ik heb zelf een aantal analyses mogen maken voor werkgevers in samenwerking met assurantiebedrijven welke de bemiddeling doen. Als specialist is het mooi om te zien dat werkgevers bewust kiezen voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en hiermee zich kunnen voorbereiden op het eigenrisicodragerschap WGA-vast en –flex. Per 2017 zullen deze worden samengevoegd en door nu te kiezen voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet, kunnen deze werkgevers al ervaring op doen en tegelijkertijd zich al wapenen tegen de WGA-flex instroom.

Tref voorbereidingen
De volgende mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA is per 1 januari 2016 en hiervoor dient de aanvraag per 2 oktober 2015 bij de belastingdienst bekend te zijn. Gaan we nu dus achteroverleunen of kunnen we in de tussentijd al voorbereidingen treffen?

Het belangrijkste is om de personeelsgegevens van de werkgever in kaart te brengen en dit vraagt tijd van de organisatie. Om een vergelijking te kunnen maken, zijn alle beschikkingen van toegekende Ziektewetuitkeringen uit verleden bekend? Hetzelfde geldt voor de WGA-beschikkingen.

Weet de werkgever van welke werknemers een no-riskpolis van toepassing is, zodat er een goede bedrijfsanalyse gemaakt kan worden?

Zonder deze belangrijke factoren, kan een werkgever geen weloverwogen keuze maken om eigenrisicodrager te worden. Deze gegevens opvragen kost tijd. Uiteraard hoeft dit geen half jaar voorbereidingstijd te kosten, alhoewel ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat bij de grotere organisaties (250 medewerkers en meer) dit nogal wat tijd vraagt, maar zeker ook bij bedrijven met minder dan 100 werknemers.

Op tijd starten is van groot belang. Het is ook van belang of er overnames gepland staan of fusies, zodat de werkgever vooraf kan inspelen op de risico’s i.p.v. achteraf de rekening gepresenteerd te krijgen.

Agentschappen en beleid
Als assurantiebedrijf is het ook van belang om te kijken met welke partijen u zaken wilt doen of gaat doen? Welke verzekeraars binnen uw organisatie kunnen het eigenrisicodragerschap aanbieden en wat zijn de eisen?

Vaak worden combinaties gemaakt met de reguliere verzuimverzekeringen om in de nabije toekomst het gehele 12-jaarsrisico te kunnen monitoren. Voor zowel de vaste als de tijdelijke medewerkers. Onlangs ging dit in een advies allemaal uitstekend, de werkgever was al voorbereid, het assurantiekantoor had ook al zicht op aanbieders en ik kon hier voortvarend mee aan de slag en offertes opvragen. Het uiteindelijke resultaat mocht er dan ook zijn.

Een werkgever met 77 medewerkers heeft binnen enkele weken een analyse ontvangen en een productoverzicht van verschillende aanbieders en kon hierdoor een weloverwogen keuze maken. Hij heeft gekozen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet per 1 juli 2015. Zonder deze zorgvuldige voorbereidingen was dit niet gelukt. Dat is heel snel als je beseft dat ik ook nog verschillende scenario’s heb doorgerekend voor de financieel directeur.

Breng voor uw assurantiebedrijf in beeld welke werkgevers een advies mogen verwachten van u. Zorg voor een goede voorlichting aan deze bedrijven, het liefste nog voor de zomer.

Met welke verzekeraars doet u zaken op het gebied van eigenrisicodragerschap en met welke partijen wilt u gaan samenwerken en is dit reeds in beeld gebracht? Gaat uw organisatie alles zelf doen of gaat u wellicht een samenwerking aan met een specialist? Deze laatste vragen alleen al eisen in deze turbulente tijd een zorgvuldige voorbereiding om beslagen ten ijs te komen.

Reageer op dit artikel