blog

Een hoger loon of een hoger doel?

Branche

Een hoger loon of een hoger doel?

Hoe komt het dat machthebbers de veranderende tijdgeest zo slecht aanvoelen? Komt dat door henzelf of door de steeds vijandigere buitenwereld? Gedurende de jaren ’90 beleefden de grote multinationals en financiële instellingen hun hoogtepunt van macht en invloed. Winstmaximalisatie en mondiale groei stonden gelijk aan succes en eigen onfeilbaarheid. De crisis was vervelend, de macht en het aanzien even weg. Het zou daarna allemaal weer goedkomen.

Maar nu die crisis voorbij lijkt, blijken de vanzelfsprekendheden van weleer, niet langer werkbaar. De wereld waarin de grote corporates en financials opereren, is ingrijpend en onomkeerbaar anders geworden. De macht definitief verschoven naar de consument. Een mondige en naar nu blijkt ook erg invloedrijke consument. Een consument die zich heel goed weet te informeren, die zich beter dan ooit kan organiseren en die nu ook met kracht kan communiceren.

Verontwaardiging
ABN Amro heeft die nieuwe werkelijkheid onlangs weer pijnlijk gevoeld. De verontwaardiging op social media was zo massaal en impactvol dat het kabinet een beursgang van de staatsbank op enig moment niet langer opportuun vond. De Raad van Commissarissen stuurde nog een uitlegbrief waaruit bleek dat de bank zich wel degelijk keurig aan alle formele regels had gehouden. Maar dat is in deze tijd niet meer genoeg. Het gaat tegenwoordig om de morele houding. De directie besloot daarom onder druk de eigen loonsverhoging terug te draaien.

Ook bij de verzekeraars is het contact met de nieuwe maatschappelijke realiteit soms heel erg lastig en pijnlijk. Met de wijsheid van vandaag, is er natuurlijk veel te lang een achterhoedegevecht gevoerd tegen klanten met een te dure beleggingspolis. Met alle schade voor de klant, de klantrelatie en de gehele branchereputatie van dien. Ik heb zelf mogen ervaren hoe extreem ingewikkeld deze processen intern verlopen. Hoe diep ingrijpend de beslissingen soms zijn. En heb daardoor ook meer begrip gekregen voor de lastige afwegingen die soms door de hoogste bazen gemaakt moeten worden.

Grijstinten
Niet alles is altijd zwart of wit, goed of fout. Er zijn vaak veel meer kanten aan het verhaal, er zijn altijd grijstinten die in het huidige socialmediageweld niet meer gehoord worden. Je bent voor of tegen, je deugt of je deugt tegenwoordig niet. De nuance is niet interessant, de feiten doen er al lang niet meer toe. Maar dat is wél de nieuwe werkelijkheid waar bedrijven naar moeten handelen en waar dus ook hun leiders terdege rekening mee moeten houden.

Je zult tegenwoordig gewoon tot achter de komma moeten deugen als bedrijf. Er komen meer en meer voorbeeldbedrijven die oprecht een hoger doel nastreven. Die allereerst de wereld willen verbeteren en daarbij de klant echt willen helpen. Met als gevolg dat toekomstig talent alleen nog maar wil werken voor dergelijke bedrijven. En klanten uit zichzelf ambassadeurs willen worden voor die betrokken bedrijven die het hart en de ziel weer raken. Financiële instellingen hebben een enorm maatschappelijk belang. Ze zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zet daar vol op in. Want een hoger doel wordt de norm, geen hoger loon!

Reageer op dit artikel