blog

Concreet over krakkemikkige Wft-examens

Branche

Concreet over krakkemikkige Wft-examens

De Wft-examens blijven de gemoederen de komende tijd bezighouden. De onzekerheid in de markt regeert, want ervaring biedt geen slaaggarantie. Veel adviseurs zijn daarom op zoek naar examentrainingsmateriaal om zich beter te wapenen. En dan gaat het natuurlijk vooral om de zwaarwegende vaardigheids- en competentievragen. Maar geen enkel opleidingsinstituut kan een goede voorbereiding garanderen. Tijd om duidelijk te maken waar het aan schort.

De opleidingsinstituten doen hun best om examenwaardige vaardigheids- en competentievragen aan te bieden, maar komen meestal niet verder dan een kopie of een variant van de vragen die zij, direct of indirect, op het examen zijn tegengekomen. Hoe kan dit? Bieden de toetstermen dan zo weinig houvast? Ja, dat doen ze. Maar u hebt weinig aan die conclusie. Met weer een algemene discussie over de gebreken van de huidige beroepskwalificaties schiet u weinig op. U vraagt om concrete voorbeelden van de spagaat waarin opleidingsinstituten zitten. U vraagt om een koevoet om de ogen van de minister en Kamerleden te openen.

Maagpijn
Één koevoet ga ik u hier geven. Ik geef een concreet voorbeeld van het probleem waar opleiders mee worstelen en waaruit blijkt dat op het Wft-examen vragen worden gesteld die niet gesteld mogen worden. Waardoor u begrijpt dat opleidingsinstituten hun voorbereidend werk niet optimaal (hebben) kunnen doen en ze met elke nieuwe toevoeging van vragen aan de centrale examenbank achter de feiten aanlopen. En u dus met pijn in uw maag op examen gaat.

Het CDFD kan gerust zijn: Ik ga geen concrete examenvraag weggeven. Dat vind ik namelijk niet netjes. Maar een examenvraag stellen die op grond van de kwalificatiestructuur niet gesteld mag worden, is ook niet netjes. Om mijn punt duidelijk te maken moet ik u even meenemen in de krochten van Wft-Basis. Vergeef me.

Basis
Mijn concrete voorbeeld betreft Wft-Basis, eindterm 2a (de persoon beschikt over het vermogen om te rekenen in vereiste situaties), toetsterm 2a.1: Eenvoudige berekeningen maken. Hiervoor wordt in de kwalificatie de volgende richtlijn gegeven:

Norm/resultaat/prestatie-indicator:
Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc.

Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid:
In de praktijk zijn dit soort berekeningen geautomatiseerd. De kandidaat moet de berekening kunnen uitleggen aan de klant.

Op basis van deze toetsterm moet een kandidaat Wft-Basis op het examen voor een klant een berekening maken van de verschuldigde inkomstenbelasting of erfbelasting. Dit op basis van de daarvoor benodigde informatie (inkomensgegevens of gegevens over de nalatenschap) en tarieven. Deze gegevens worden in de opgave verstrekt of moeten zelf worden opgezocht resp. verder worden uitgerekend.

Mag niet gesteld worden
Begrijpt u waar ik heen wil? Hoe kan een dergelijke rekenvraag op basis van deze toetsterm worden gesteld? En u hoeft echt niet te gaan zoeken. Er is binnen de basiskwalificatie geen enkele andere vaardigheids- of competentietoetsterm waaraan deze vraag kan worden gekoppeld. Dit soort vragen mogen gewoonweg niet worden gesteld. Tenminste, als je het berekenen van inkomsten- of erfbelasting buiten deze toetsterm vindt vallen. Dat vind ik en ik vermoed iedereen met mij. Deze toetsterm vraagt om niets meer dan een eenvoudige berekening van interest, BTW of assurantiebelasting. En dan gaat het bovendien, op grond van de toelichting, niet om het concreet uitrekenen, maar om het uitleggen van datgene wat ‘het automatiseringssysteem’ voorschotelt. Dat past op zich binnen deze startkwalificatie. Alles in deze kwalificatie ademt immers dat de examenkandidaat zich verre moet houden van elke vorm van advies, uitgezonderd betaal- en spaarproducten.

Geef mij daarom één vermogensadviseur die zich er prettig bij voelt dat inkomsten- en/of erfbelastingberekeningen worden uitgevoerd door iemand met Wft-Basis. En dat die de resultaten vervolgens ook nog eens aan de klant gaat uitleggen!

Feit is wel dat dit soort vragen nu in het examen Wft-Basis worden gesteld. En dat alle opleidingsinstituten worden gedwongen dergelijke vragen in hun examentrainingsmateriaal op te nemen. Terwijl de wettelijke basis ontbreekt.

I rest my case.

Reageer op dit artikel