blog

‘Unieke advieskans nieuwe WGA vereist nú actie’

Branche

‘Unieke advieskans nieuwe WGA vereist nú actie’

Once in a lifetime. Dat is het gevoel dat mij rond de jaarwisseling bekroop vanwege de overgang naar de nieuwe WGA per 1 januari 2016. Want dat alle verzekeringscontracten met een WIA-dekking gelijktijdig openstaan, dat maak ik vrijwel zeker geen tweede keer mee. Zodra dit tot me doordrong, heb ik mijn eerder geplande skivakantie afgezegd. Ik wil volledig focussen op de unieke kansen die dit jaar oplevert, en de eerste daarvan dient zich nú aan.

Op 1 januari 2016 wordt het WGA eigenrisicodragerschap uitgebreid met het flexrisico en veranderen de premies ingrijpend. Hierdoor biedt 2015 unieke kansen om klanten én prospects te overtuigen met een onderscheidend advies. Wat mij betreft betekent dit een streep door alle vakantieplannen voor de eerste maanden van het jaar. Want het eerste onderwerp bij zulk advies moet het organiseren van grip op het flexrisico zijn. En het eerste actiemoment is NU, zodat de klant nog vóór de deadline van 1 april 2015 kan instappen als eigenrisicodrager Ziektewet.

Iedere werkgever moet kiezen
De overgang naar de nieuwe WGA plaatst alle Nederlandse werkgevers voor een keuze: ga ik eigenrisicodragen voor de WGA-vast en de WGA-flex samen, óf verzeker ik me binnen het publieke bestel? Voor de assurantieadviseur levert dit ten aanzien van bestaande klanten belangrijke verplichtingen op (zorgplicht artikel 4:24a WFT). Maar bovenal ligt er voor hem een geweldige kans om zijn toegevoegde waarde te laten zien en zijn marktpositie te verbeteren.

Eerste kans
Dit jaar vormt de datum van 1 april niet alleen de gebruikelijke halfjaarlijkse deadline voor aanmelding als eigenrisicodrager Ziektewet. Het is voor de werkgever meteen ook de laatste kans om vóór de ingang van de nieuwe WGA grip te organiseren op het flexrisico. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat private uitvoering de beste manier is om het verblijf in de ZW te beperken en kostbare doorstroom naar de WGA te voorkomen. Dit maakt het tevens de perfecte voorbereiding op de keuze voor een eventueel eigenrisicodragerschap voor de nieuwe WGA.

Maximale keuzevrijheid
Wie als werkgever komend najaar maximale keuzevrijheid wil bij zijn afweging over die nieuwe WGA (deadline 1 oktober), zal immers moeten kunnen aantonen dat hij het flexrisico in de vingers heeft. Meer dan de helft van de WGA-instroom komt voort uit de Ziektewet. Verzekeraars bij wie zo’n werkgever aanklopt voor een offerte, zullen daarom met het oog op de schadelast vragen naar de track record. Hoeveel Ziektewetinstroom ‘veroorzaakt’ de werkgever? Hoe succesvol is hij in het voorkomen van doorstroom naar de WGA? Alleen als de werkgever grip heeft op dit flexrisico, kan de verzekeringspremie laag blijven en valt er werkelijk wat te kiezen.

MKB 
Op dit platform is recent de vraag opgeworpen of de ZW-ERD-polis toekomst heeft. Met name grotere werkgevers kunnen het risico soms inderdaad prima zelf dragen. Maar of de werkgever een verzekering eigenrisicodragerschap ZW afsluit of niet, is minder relevant. Het gaat nu niet om het verkopen van zoveel mogelijk polissen, maar om het leveren van toegevoegde waarde. Vooral onder werkgevers in het midden- en kleinbedrijf bestaat een enorme behoefte aan advies over risicomanagement sociale zekerheid. Wie hen daadwerkelijk verder weet te helpen bij dit grote financiële vraagstuk, schept een hele serie ingangen voor verdere dienstverlening en cross-selling.

Reageer op dit artikel