blog

UIT DE ARENA. Zelfrijzend bakmeel

Branche

UIT DE ARENA. Zelfrijzend bakmeel

‘Zelfrijzend bakmeel’, ‘oeverloze bemoeizucht’ en ‘Kafka aan de Vijzelgracht’. Zomaar een greep uit de verwijten die de AFM vanuit de sector krijgt toegeworpen. Tel daarbij op dat de AFM-factuur die u binnenkort ontvangt tot 60% hoger kan uitvallen dan vorig jaar en het onderwerp voor onze eerste column in deze rubriek ‘Uit de arena’ laat zich eenvoudig raden.

De sector maakt zich al langer kwaad over stijgende toezichtkosten. En over de wijze waarop de AFM haar bevoegdheden uitoefent. De AFM trekt op haar beurt alles uit de kast om de sector ervan te overtuigen dat zij juist constructief wil samenwerken. Een korte analyse.

Te laat voor verzet
Het heeft geen zin meer om in verzet te komen tegen de verhoogde toezichtkosten. Deze verhoging vloeit voort uit het regeerakkoord, en het debat hierover in de Tweede Kamer is afgerond. Natuurlijk is het goed om beleidsmakers erop te blijven wijzen dat de lastendruk onderhand uit de klauwen loopt, maar op dit punt had er simpelweg eerder iets ondernomen moeten worden.
De politieke achtergrond van deze maatregel is dat de staatsschuld omlaag moet. Het intrekken van de overheidsbijdrage is daarmee niet zozeer een maatregel om de sector te hervormen, maar is onderdeel van een groter bezuinigingsprogramma. Dat een individuele beroepsgroep (het intermediair) hierdoor hard wordt geraakt is ondergeschikt aan het hogere, politieke doel; het verlagen van de staatsschuld.
In september 2014 debatteerde de Kamer over de definitieve uitrol van deze maatregel. Het resultaat van dat debat was dat de kosten van toezicht jaarlijks niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Meer zit er –voor dit moment– niet in. Geen ambtenaar of politicus die daar in deze fase van de wedstrijd nog iets aan gaat doen. Zo werkt dat in Den Haag.

Wie betaalt, bepaalt!
Vanaf dit jaar wordt de AFM volledig betaald door de financiële sector. En dat is goed nieuws, want wie betaalt, bepaalt! En wie veel betaalt mag daar best wat voor terug verwachten.
De AFM is de instantie die ervoor moet zorgen dat financiële markten goed functioneren. Ten behoeve van de klant. En wie bewaakt het klantbelang? Juist! Het intermediair! En dat onderkent ook Merel van Vroonhoven. Een handreiking van de AFM die wij in het kader van deze rubriek graag aanpakken!
Wij nodigen de AFM uit om samen te bezien hoe zij u het komende jaar kan assisteren in plaats van reguleren. Zodat u als intermediair uw kerntaak optimaal kan vervullen: uw klanten helpen. En als u dan op uw beurt actief gebruik maakt van het AFM-signalenloket, dan helpt u de toezichthouder om zich te richten op die delen van de markt waar toezicht het hardst nodig is. En dat kunt u, want u ziet wat de AFM niet ziet. U ziet waar het mis gaat in de praktijk. En als u die misstanden meldt bij de AFM, dan laat u direct zien dat u van goede wil bent. Dan weet de AFM dat ze haar pijlen niet op u hoeft te richten. Dubbele winst dus!

Van ‘zelfrijzend bakmeel’ kun je hele mooie taarten bakken. Wij gaan dit jaar aan de bak, de AFM gaat aan de bak. Bakt u met ons mee?

Femke de Jong-Struiksma & Pjotr van Tilburg

Reageer op dit artikel