blog

Klantbelang centraal is verder weg dan ooit

Branche

Klantbelang centraal is verder weg dan ooit

Geld is voor iedereen belangrijk. Toch hebben slechts weinig Nederlanders inzicht in hun financiële situatie. Financiële planning is een ver-van-mijn-bedshow. Pas als er zich een gebeurtenis voordoet, zoals ontslag, arbeidsongeschikt worden, echtscheiding, neemt de consument tijd om zich te verdiepen.

De uitdaging voor financiële dienstverleners is om klanten, ook onder ‘normale omstandigheden’, in actie te laten komen. Neem bijvoorbeeld de beleggingsverzekeringen of de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015. Gelukkig zijn er ook mensen die wel eigen verantwoordelijkheid nemen en wel in actie willen komen. Maar dan blijkt het versregel van Elsschot maar al te vaak waar te zijn: Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Een voorbeeld uit de praktijk
Als zzp’er ben ik voor mijn ‘pensioen’ – inkomen voor later –aangewezen op de individuele oplossingen in de 3e pijler. Binnen box 1 (jaarruimte) of anders in box 3 vermogen opbouwen.

Tot de introductie van bancaire producten waren er, voor de box 1-oplossing, alleen lijfrenteverzekeringen. Deze waren in verhouding duur. Bancair lijfrentekapitaal opbouwen in spaarvorm was tegen een rente van 4,5% nog enigszins acceptabel. Bij de huidige rentestand is sparen geen optie meer om een pensioen op te bouwen. Alle experts zijn het er over eens dat je, bij een pensioendatum die verder ligt dan 10 jaar, zult moeten beleggen om een pensioenvermogen op te bouwen.

In 2013, heb ik samen met mijn ‘preferred banker’ een plan opgesteld voor het opbouwen van een lijfrentekapitaal, met beleggen. Dit zou gelden voor alle toekomstige inleggen. Bij de storting eind december 2014 kreeg ik te horen dat deze dan volledig in sparen zou komen, ondanks de afspraken van slechts een jaar ervoor. De bank had in 2014 besloten dat ‘nieuw geld’ dat bedoeld is voor het opbouwen van een inkomen voor later, niet meer belegd mag worden. Klanten moesten beschermd worden en zekerheid hebben over de gedane stortingen.

Dubbel risico
De huidige rente staat op 1,8%. De enige zekerheid die de bank mij hiermee biedt, is dat ik geen acceptabel lijfrentekapitaal kan opbouwen. Wat veel Nederlanders niet beseffen, is dat bij de huidige lage rentestanden elke € 100.000 aan lijfrentekapitaal of pensioenkapitaal slechts € 4.000 tot € 4,500 per jaar (€ 350 per maand) aan lijfrente-uitkering oplevert. De beleidsmakers van de bank hebben blijkbaar besloten dat ik dubbel risico moet lopen: én ik kan maar heel beperkt een kapitaal opbouwen bij de huidige lage rente én als ik pech heb staat de rente nog steeds of weer laag als ik mijn lijfrente-uitkering in wil laten gaan. Dan krijg je dus met een laag kapitaal een heel lage uitkering.

Alternatieven
Welke alternatieven bieden andere banken of verzekeraars? Ik weet wat ik hebben wil en heb in 2013 advies gehad. Maar omdat de combinatie lijfrenteopbouw en beleggen een complex product is, moet er toch advies gegeven worden. Om een nieuw bancair lijfrenteproduct met beleggen te sluiten kost dan al gauw een paar honderd euro tot meer dan duizend euro. Zowel de banken als de verzekeraars verwijzen naar de wet- en regelgeving van de toezichthouders. De ene partij schrapt een optie waar ik bewust voor gekozen heb, met nota bene advies van diezelfde bank en de andere partijen laten mij vanuit dezelfde wet- en regelgeving betalen, voor een product dat ik al had en waarover ik al geadviseerd ben.

Voorbij aan behoefte
Naar mijn mening slaan toezichthouders door in hun regelgeving en regeert de angst bij aanbieders. Er worden beleidskeuzes gemaakt vanuit risicomijding, die verkocht worden als ‘in het belang van de klant’. In de praktijk gaat men volledig voorbij aan de werkelijke behoefte van de klant. De klant staat in de hoek. Aanbieders maken keuzes voor de klant. Het klantbelang centraal lijkt verder weg dan ooit. Politiek, toezichthouders en aanbieders moeten beseffen dat klanten eigen verantwoordelijkheid hebben en dat er groepen zijn die deze verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. Denken voor is niet hetzelfde als klantbelang centraal. Advies moet altijd mogelijk zijn maar geen verplichting. Maak het daarom met elkaar mogelijk dat klanten weer handelingsvrijheid krijgen. Een basisvoorwaarde om klanten weer echt in actie te laten komen.

Reageer op dit artikel