blog

Teamsprints doorbreken de reorganisatieverslaving

Branche

Teamsprints doorbreken de reorganisatieverslaving

De middenmanager waar ik onlangs bij op bezoek was, had het lastig. De targets die aan het begin van het jaar vol overtuiging waren neergezet, blijken uiteindelijk toch niet haalbaar. Ondanks een zomeractie en ondanks extra inspanningen, zoals overwerken.

Het leverde allemaal net te weinig op. En dat deed de motivatie in het team geen goed. Terwijl er toch ook duidelijke oorzaken waren. Want 2 ervaren medewerkers waren weggegaan en daar waren na enige tijd nieuwe mensen voor in de plaats gekomen. En dan was er nog een teamlid die door een vervelende privé situatie, minder op zijn werk was. En toch was er die dreiging van ‘ingrijpen door het hogere management’ die als een zwaard van Damokles boven het team hing. En die de sfeer nog verder deed dalen.

Slingerbeweging
De ontstane (werk)druk van teammanagers zorgde er voor dat hij met zijn teams nauwelijks nog op eigen kracht in staat was om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. De laatste druppel voor dit team was een lage score op het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Daarna werden er maatregelen genomen. Helaas werd er daarbij teruggevallen op een draconische maatregel: een reorganisatie. Het is een veel voorkomende ‘slingerbegweging’ in organisaties. Er wordt een blauwdruk gemaakt van de organisatie, die een garantie zou vormen voor succes.

Tegenvallen
Maar als de eerste resultaten tegenvallen (soms veroorzaakt door een tijdelijke tegenvaller, of een verkeerde inschatting bij de blauwdruk of irreële verwachtingen onder druk van buitenstaanders), dan is er weinig geduld maar is het al snel ‘terug naar de tekentafel’. En begint alles weer van voren af aan. Sommigen noemen dit een slingerbeweging, andere noemen het zwalkend beleid. Het bijkomende effect is echter, dat mensen zich toenemend onzeker voelen. Want hoelang duurt het nog voordat iemand van bovenaf zich ermee gaat bemoeien? Dat zorgt voor steeds minder (zelf)vertrouwen in het team. En dat zet de prestatie van het team nog verder onder druk.

Tussensprints
Door deze druk lijken teams in cirkels rond te draaien: zij blijven doorgaan met doen wat er van hen wordt gevraagd, maar komen er niet toe om van echte toegevoegde waarde voor hun klant te zijn. Terwijl er ook andere oplossingen zijn dan reorganiseren. Die minder rigoureus zijn en die het team versterken in plaats van door elkaar schudden.

Als een team tijdelijk minder presteert, is soms een klein duwtje in de rug al genoeg om ze over een dood punt heen te helpen. Een soort tussenprint van het team waarbij in korte tijd veel aandacht wordt besteed aan het team, aan de wijze waarop zij slimmer hun doelen kunnen bereiken. In een korte periode de aandacht leggen op de samenwerking in het team.

Planmatig
Kijken naar efficiënter vergaderen, naar effectieve besluitvorming, naar planmatig werken en samen helder communiceren en feedback geven. Daar is vaak nog zoveel winst te behalen, zeker als er dan ook nog wordt gekeken naar kleine blokkades in processen die de medewerkers hinderen in plaats van helpen. Ervaring leert dat door krachtig samenwerken veel teams een tijdelijke dip in prestaties te boven komen. En een kostbare reorganisatie helemaal niet nodig is.

Het vergt wel geduld, lange adem en een rechte rug. Met name van het (hogere) management. Die moeten hun reorganisatieverslaving onderdrukken. En zoals voor bijna alle verslavingen is dat niet eenvoudig. Maar de beloning is dat medewerkers zich gesteund en gewaardeerd voelen. En dat zullen uw klanten ook merken.

Martijn Jansen, partner Twynstra Gudde

Reageer op dit artikel