blog

Belonen is goed, betrekken nog beter

Branche

Belonen is goed, betrekken nog beter

Uit recent onderzoek van het Nederlands Centrum voor beroepsziekten over 2013 blijkt dat er jaarlijks bijna 20.000 mensen ziek worden door hun werk. Daarvan komt overspannenheid verreweg het meeste voor en dan nog het meest in de financiële sector. Uit een ander onderzoek, dit keer van het Centraal Bureau voor de statistiek, blijkt dat de financiële sector de hoogste loonkosten heeft in Nederland en dat de brutolonen in de financiële sector in 2013 het meeste zijn toegenomen.

Zomaar twee berichten uit de media, die de aandacht trekken. Die kort na elkaar naar buiten kwamen en wellicht ook wel enig verband met elkaar hebben.

Aantrekken en behouden 
Want in gesprekken met managers van verzekeraars, wordt unaniem bevestigd dat het aantrekken en behouden van talent, cruciaal is voor de prestaties en klantgerichtheid van diezelfde verzekeraars. Het plaatje wordt echter minder eenduidig als er wordt gekeken naar hoe dat dan het beste kan. Dan blijkt er een sterk wisselend beeld over de reden waarom medewerkers kiezen voor het werken in de branche en wat hen motiveert.

Geld en sociale contacten 
Door sommige directieleden worden loon en zekerheid gezien als de belangrijkste (en bijna enige) drijfveer voor medewerkers. En wordt dus de hoogte van het salaris gezien als de voornaamste hefboom voor het binden en boeien van medewerkers. Sterker, de hoogte van het salaris zou voor een aantal medewerkers de enige reden zijn om in de branche te blijven werken, ondanks dat men het er al lang niet meer naar de zin heeft.

Ruimte voor initiatief
Een steeds grotere groep managers is echter van mening dat medewerkers vooral behoefte hebben aan ruimte om zich te ontwikkelen en ruimte om keuzes te kunnen (en mogen) maken. De dwangbuis van regels en procedures knelt in hun ogen steeds meer. Want een gouden kooi, blijft toch voornamelijk een kooi. Terwijl juist de mogelijkheid om te beïnvloeden, initiatief te mogen nemen en zelf (binnen redelijke kaders) keuzes te mogen maken, ervoor zorgt dat medewerkers meer betrokken zijn bij hun werk. En de motivatie en prestatie verhogen.

In gesprek
Het meer betrekken van medewerkers is natuurlijk geen ‘toverstokje’ voor het verlagen van de kans op overspannenheid. Maar het geeft wel meer binding met het bedrijf. Zeker als er daarbij aandacht is voor de individuele situatie per medewerker. Dus geen ‘one size fits all’ aanpak, omdat dat als manager lekker overzichtelijk is. Maar ga in gesprek met de individuele medewerker. Niet om te zenden, maar juist om te luisteren. En in gesprek gaan, is niet ‘in bespreking gaan’.

Plan geen overleg of vergadering, maar loop binnen bij een afdeling, breng een bezoek aan de afdeling. En leg je oor te luisteren. Zeker over onderwerpen waar zij vaak meer vanaf weten dan het (hoger) management, zoals hun contact met de klanten.

Betrekken is overigens niet hetzelfde als ‘het stuur uit handen geven’. Want ook dan nog mag (of beter moet) een manager zijn verantwoordelijkheid nemen en maakt deze de uiteindelijke keuzes. Dat snappen medewerkers ook. Het probleem voor medewerkers is niet dat ze ongelijk krijgen. Niet gehoord worden, dat is veel erger. Dat negatieve gevoel kan men door loon maar moeilijk compenseren.

Martijn Jansen, Partner Twynstra Gudde

Reageer op dit artikel