blog

De Jong & Kemper over portefeuillerecht: F#ck de Fiscus

Branche

De Jong & Kemper over portefeuillerecht: F#ck de Fiscus

Een overname moet een feestje zijn. Maar de overnamepraktijk in de assurantiebranche kent ook een donkere kant. Femke de Jong en Frans Kemper hebben een boekje gemaakt over portefeuillerecht. Op Amweb presenteren we een aantal hoofdstukken. Vandaag het vijfde hoofdstuk, door Femke de Jong: wat doen we met de fiscus?

Toegegeven. Het is wat een rare titel voor een blog. Maar ik heb inmiddels uw aandacht. En daar ging het om.

Voorkeur
Iedere ondernemer dient zijn belastingen te betalen. Vroeg of laat, waarbij de laatste optie meestal de voorkeur heeft. Om willekeur te voorkomen heeft de wetgever hiervoor allerlei regels bedacht waar fiscalisten een dagtaak aan hebben. Dat is niet erg, daar zijn ze voor en daar leven ze van. Toch worden er bij overnames regelmatig slordigheden (laten we het daar vooralsnog maar op houden…) begaan met mogelijk grote gevolgen.

De verkoop op basis van winstrecht is reeds in dit boekje aan de orde geweest. Het is mogelijk, maar vraagt grote accuratesse. Het toevoegen van een side-letter met daarin een vaste koopsom is belastingfraude. Punt.

Spiegelen
Als hoofdregel geldt dat wanneer de verkoper in één keer moet afrekenen de koper de portefeuille als investering mag aanmerken (en deze in 10 jaar mag afschrijven). Kies je voor winstrecht – bijvoorbeeld 10 jaar – dan rekent de verkoper in 10 termijnen af met de fiscus en de koper derhalve ook. “Spiegelen” derhalve.

Ik merk op dat het fiscaal voor de koper in dit voorbeeld niet uitmaakt. De fiscale kosten zijn beide uitgesmeerd over 10 jaar. Voor de verkoper ligt dit duidelijk anders.

Misverstand
Een misverstand is dat de verkoop van een assurantieportefeuille is vrijgesteld van omzetbelasting omdat we binnen onze branche over het algemeen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (assurantiebemiddeling).

Dat is niet correct. Dat wordt anders indien aanspraak gemaakt kan worden op de vrijstelling ‘overdracht van een algemeenheid van goederen en diensten’.

Hiermee wordt bedoeld dat een (zelfstandig deel van de) gehele onderneming wordt overgedragen. Zoals eerder al aan de orde was, is er in dat geval sprake van overgang van onderneming. Met als gevolg dat ook het personeel (en de bijbehorende fiscale en sociale lasten) van rechtswege op de koper overgaan.

Gevarenzone
Bij de verkoop van een hele portefeuille of onderneming is dit helder. Bij de verkoop van losse posten (“polisverkaveling”) aan meerdere kopers kunnen koper en verkoper in de gevarenzone komen.

Het komt geregeld voor dat in de koopovereenkomst een passage met betrekking tot overgang van onderneming wordt opgenomen, met als doel om BTW problemen te voorkomen. Maar dan zonder rekening te houden met de verdere personele gevolgen.

Bedrijfsmiddel
Overigens is een assurantieportefeuille fiscaal een bedrijfsmiddel. Boekwinsten op een verkochte assurantieportefeuille kunnen fiscaal worden gereserveerd in de vorm van een herinvesteringsreserve en zo maximaal drie jaar worden doorgeschoven. Voorwaarde is dat kan worden aangetoond dat er een serieuze intentie tot herinvestering bestaat.

Aanleiding
Voor de koper kan de aankoop van een assurantieportefeuille aanleiding zijn om de berekening van de reservering vooruit ontvangen provisies te herzien. Een verzekering die in april voor het gehele jaar prolongeert heeft voor 3 maanden betrekking op het nieuwe boekjaar. Een deel van deze vooruit ontvangen provisie kunt u reserveren op de balans, waardoor u – indien gewenst – uitstel van belasting kan verkrijgen.

Kortom, bij de overname van een assurantieportefeuille of assurantieonderneming zijn er voldoende fiscale aspecten om rekening mee te houden. Leuker kunnen we het niet maken…

Aandachtspunten: fiscaliteit

• Kijk goed uit met constructies om belasting te besparen. Deze luisteren erg nauw en zijn soms strijdig met de wet.

• Worden de afspraken over koopsom, betaling of fiscaliteit op advies van uw adviseur in een side-letter vastgelegd? Dan kunt u er op voorhand vanuit gaan dat er iets niet in de haak is. Vraag om een second opinion.

• Wees alert op BTW risico’s. Deze zijn niet aan de orde indien een beroep kan worden gedaan op de overdracht van een (zelfstandig deel van de) gehele onderneming. Overigens is er in dat geval sprake van overgang van onderneming, zodat ook het personeel (en de bijbehorende fiscale en sociale lasten) van rechtswege op de koper overgaan.

• Bij herinvestering kan een fiscale herinvesteringsreserve tot de mogelijkheden behoren om zo de fiscale afdracht over de boekwinst van de verkochte portefeuille uit te stellen.

• De aankoop van een assurantieportefeuille kan aanleiding zijn om de berekening van de reservering voor vooruit ontvangen provisie te herzien.

Dit het vijfde blog in een serie van zes. De eerste ging over winstrecht, de tweede over waarde en prijs en de derde over zorgplicht. Vorige week ging het in nummer vier over service providers.

Reageer op dit artikel