blog

Waarom nog willen vernieuwen?

Branche

Waarom nog willen vernieuwen?

“Nee, morgenvroeg om 7 uur heb ik eerst een conference call over de aanscherping van de nu al uitstekend werkende strategie. Daarna vijf erg belangrijke bilaterale meetings met achtereenvolgens Risk, Compliance, Centrale Inkoop, Juridische Zaken en Financiën. Dan stafoverleg over de nieuwe regels voor het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Waarna we ’s avonds een fase-overleg over cijfers Q3 hebben. Sorry, ook morgen ben ik de hele dag bezet. Ja, in Londen voor ‘The International Brand Boardmeeting’ over het nieuwe, veel vriendelijkere Global lettertype. Woensdag zitten we op de hei voor een ‘BenenOpTafel’. Bespreken we de noodzakelijke afstemming over de ICT-overbelasting. Donderdag plannings- en beoordelingsgesprekken met daarna het maandelijks directiediner. Maar vrijdagochtend heb ik om 7 uur nog wel tijd voor een korte call.”

We zijn met z’n allen aan het doordraaien. Overleg na overleg, afstemming op afstemming, rennend en hollend van de ene stuurgroep naar de andere. Lekker drukke week, maar is er ook echt iets bereikt? Is er ergens fundamenteel nagedacht over betekenisvolle vernieuwingen en werkelijke klantgerichtheid? En actie ondernomen? Is het überhaupt nog mogelijk om in deze tijd alle afdelingen van grote bedrijven effectief en snel te laten samenwerken?

Tot achter de komma
Verzekeringsbedrijven zijn bij uitstek organisaties waar alles 100% uitgezocht en afgestemd moet zijn. Waar de meerjarenplannen tot achter de komma doorgerekend worden en waar de cijfers in de Excel-sheets tot absolute werkelijkheid worden verheven. Tot het begin van deze eeuw werkte dit model uitstekend. In die langzame, overzichtelijke tijd groeiden planmatige, procesgedreven bedrijven als kool.

Linker hersenhelft
Slimme mannen (altijd mannen!) met een goed werkende linker hersenhelft excelleerden, werden onweersproken toppers in hun bedrijven. Werden leiders vanwege hun precieze vragen bij Powerpoint-presentaties. Maar die tijden zijn blijvend veranderd. Wat ooit de bepalende waarden waren, zoals totale grip en volledige voorspelbaarheid, voelen nu aan als onbeduidende bijzaken.

Logge organisaties
Vernieuwende, experimenterende verzekeringsbedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond, echte innovaties vinden buiten de grote logge organisaties plaats. Deze ‘voorlopers’ hebben het ontregelen tot kunst verheven, en de gekte tot het nieuwe normaal. De leiders van weleer kijken vol wanhoop om zich heen. Zij kunnen de chaos en de verbeelding niet meer aan. Grijpen amechtig naar de hen bekende instrumenten, zoals meer planning, meer onderzoek, meer overleg en nog meer stuurgroepen. En de oude instituten draaien langzaam maar zeker muurvast. Kunnen de snelheid van de buitenwereld onmogelijk nog bijbenen, maar hoeven dat ook helemaal niet! Ze zouden dat niet eens meer moeten willen proberen.

Durf te kiezen
Laat de vernieuwing van buiten tot je komen. Laat honderd bloemen bloeien en ga met de mooiste in zee. Durf te kiezen, snel en op gevoel. Intuïtie wordt daarbij belangrijker dan een Excel-sheet. De rechter (vrouwelijke, creatieve) hersenhelft belangrijker dan de linker hersenhelft. Toch zie je in veel verzekeringsbedrijven weer ‘overkoepelende’ projectafdelingen ‘Digitaal’ en ‘Innovatie’ ontstaan.

Trage bedrijf
Nieuwe chiefs digital officer en chiefs innovation officer moeten het trage bedrijf toch deze eeuw in zien te krijgen. Zij overleggen wat af, gaan op bezoek bij Google en innoveren zich drie slagen in de rondte. Maar kunnen met de beste wil van de wereld niet mee met de snelheid buiten de deur.

Keer terug naar de hoofdtaken: goed administreren en uitstekend beleggen. En laat de rest aan de buitenwacht.

Deze column stond eerder in AM, nummer vier, augustus 2014.

Reageer op dit artikel