blog

Is online particuliere schadeverzekeringen afsluiten de toekomst?

Branche

Is online particuliere schadeverzekeringen afsluiten de toekomst?

Bij het verzekeren draait het om de juiste dekking voor het te verzekeren risico. De kwaliteit is van groter belang dan de prijs, maar met name voor de particulier speelt de hoogte van de premie een steeds belangrijkere rol.

Wat heeft de klant over voor een advies op maat? Is advies überhaupt wel noodzakelijk voor alle verzekeringssoorten? Voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een hypotheek zijn deze vragen eenvoudig te beantwoorden. Hierbij gaat het om maatwerk! Moet er voor een AVP of een WA autoverzekering ook een advies op maat worden verstrekt?

Wat wil de particuliere klant?

Je kunt de particuliere klant in twee groepen indelen. De ene groep legt de nadruk op gemak en is best bereid om er iets meer voor te betalen. De tweede groep legt de nadruk op de prijs en heeft niet het gevoel dat ze begeleiding nodig heeft. De tweede groep wordt steeds groter, terwijl de eerste groep sterk aan het krimpen is. Via het internet kunnen de particuliere schadeverzekeringen eenvoudig vergeleken worden.

Wat is nog de rol van de onafhankelijke adviseur?

Er zal altijd behoefte blijven aan persoonlijk advies, maar de focus op prijs is niet meer om te keren. Hier wordt actief aan meegewerkt door de verzekeraars zelf. Van particuliere schadeverzekeringen wordt een eenheidsworst gemaakt. Op basis van de postcode moeten de verzekeringen af te sluiten zijn. Verzekeraars gaan nog een stapje verder. Steeds meer verzekeraars gaan naast het intermediaire kanaal ook rechtstreeks verzekeringen aanbieden. Dit zien we bijvoorbeeld bij Nationale Nederlanden. Deze weg buiten het intermediair om zijn ze jaren geleden al ingeslagen door goedkope internetverzekeraars in de markt te zetten. Voorbeelden hiervan zijn Inshared van Achmea, Allsecur van Allianz en Zelf van SNS Reaal.

De onafhankelijke tussenpersoon heeft zeker nog een grote toegevoegde waarde voor de particuliere klant, maar de rol wordt mede door verzekeraars wel steeds kleiner gemaakt op het gebied van de schadeverzekeringen.

De grote verzekeraars moeten mogelijk mee in de strijd om de laagste premie, maar dat gaat ten koste van hun eigen positie in de markt. Als de particuliere klant toch al via het internet de verzekering moet afsluiten, waarom zouden ze dan niet gaan voor de prijsvechters? Het intermediair wordt op deze manier op een zijspoor gezet.

Reageer op dit artikel