blog

Ik ben toch zeker niet gek?

Branche

Ik ben toch zeker niet gek?

“Ik ben toch zeker niet gek?”. Mijn cliënt kijkt mij verontwaardigd aan als ik hem vraag of hij in de koopovereenkomst zekerheden heeft bedongen.

“Natuurlijk heb ik zekerheden bedongen! Ik heb een eigendomsvoorbehoud én een pandrecht op de portefeuille én en een pandrecht op de aandelen. Ik wil dus nú mijn portefeuille terug. Pak ‘m hard aan!”

Ik was er al bang voor; hier kan ik dus niets mee. Een eigendomsvoorbehoud op een assurantieportefeuille bestaat namelijk niet. Bovendien voldoet zijn pandrecht op de assurantieportefeuille niet aan de wettelijke eisen en is dus nietig. Ook houdt het pandrecht niet in dat je het recht hebt om de portefeuille terug te nemen. Dat is een misverstand. En het pandrecht op de aandelen? Dat is niets waard. Want helaas had koper ook zijn rekening-courantschulden laten oplopen, zodat de maatschappijen inmiddels de gehele portefeuille van koper hebben ingenomen. Inclusief de portefeuille van mijn cliënt. Als de onderneming niets meer waard is, geldt dat ook voor de aandelen.

Hij kijkt me vol ongeloof aan als ik het hem vertel. “Ik geloof dat ik gek word”.

Rillingen
Dit geval staat niet op zichzelf. De markt kampt met een liquiditeitsprobleem. Dus wordt er driftig geëxperimenteerd met allerhande noodoplossingen, waar mij de rillingen van over de rug lopen. In de praktijk zien we bijvoorbeeld regelmatig dat verkoper en koper zelf aan de slag gaan met creatieve constructies, die juridisch op lucht zijn gebaseerd. Vaak worden deze constructies ook niet door een jurist getoetst. Partijen denken dat de zaak goed geregeld is. Des te pijnlijker is het, als achteraf blijkt dat dit niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat de specifieke afspraken die horen bij een activa/passiva transactie of een aandelentransactie door elkaar zijn gehaald.

Populaire constructies zoals verhuur, huurkoop, gedeeld portefeuillerecht of uitgestelde levering zijn in juridisch opzicht zeer bedenkelijk en bieden eigenlijk weinig tot geen zekerheid. En dat geldt, helaas voor de cliënt uit dit voorbeeld, ook voor het pandrecht op een assurantieportefeuille.

Dit blog is een fragment uit het boekje ‘De portefeuillekwestie’ en maakt deel uit van een landelijke campagne om de sector meer bewust te maken van de valkuilen en misverstanden rondom de (ver)koop van een assurantiekantoor. 

Reageer op dit artikel