blog

Economisch herstel

Branche

Economisch herstel

Steeds vaker voorspellen beleidsmakers en (centrale) bankiers het herstel van onze economie. Een voorspelling die u vooral niet letterlijk moet opvatten, want in de kern gaat economie over de (her)verdeling van schaarse middelen.

En (her)verdeling van schaarse middelen is bij uitstek iets waar onze machtshebbers niet enthousiast over zijn. Nee, als ze zeggen dat de economie herstellende is, dan bedoelen ze dat de economie weer tekenen van groei vertoont. En gelukkig begrijpt iedereen dat ook op die manier, dus daarover geen misverstanden.

Disclaimers
En hoe komen ze tot een dergelijke voorspelling? Simpel: ze extrapoleren recente economische ontwikkelingen naar de toekomst, doen daar wat lessen uit het verleden bij, en voilà: een voorspelling. In het verleden behaalde rendementen om de toekomst te voorspellen…daar moet u verplicht allerlei disclaimers bij plaatsen, maar op dat niveau hoeft dat uiteraard niet.

Beloningsverbod
Economische groei dus. Of platter gezegd ‘een toename in de verkoop van goederen en diensten’. Doelstelling van nagenoeg iedere ambtelijke beslissing. En dat is maar goed ook, want onze rijkdom komt voort uit ons economisch welvaren, en ons economisch welvaren is het gevolg van een aaneenschakeling van transacties waar we rijker van werden. Het recept is duidelijk: wil je Nederland helpen, dan moet je de verkoop van goederen en diensten stimuleren! Dus wat doen wij? Wij voeren een beloningsverbod in voor de verkoop van financiële producten…En als u denkt dat
beleidsmakers daarmee iets doen dat regelrecht in strijd is met economische basisprincipes? Wees gerust; op dat niveau werkt het allemaal net even iets
anders.

Pervers
Dat is overigens niet onze enige maatregel om te voorkomen dat de financiële sector opnieuw ontspoort. Zo hebben we bijvoorbeeld bedacht dat De Nederlandsche Bank vanaf nu ook gedragstoezicht gaat uitoefenen op financiële instellingen. U leest het goed: het instituut dat verantwoordelijk is voor toereikende kapitaalbuffers bij financiële instellingen, gaat erop toezien dat financiële instellingen niet te veel winst maken. En voor iedereen die hierin een intrinsieke tegenstelling ziet? Zeg maar een ‘perverse prikkel’? Wees gerust; op dat niveau werkt het allemaal net even iets anders.

Draai
Terug naar beloning in de financiële sector, want hoe staat het eigenlijk met dat CAR-model nu het Verbond een draai van 180 graden heeft gemaakt? Of had u dat nog niet gehoord? Toen het wetsvoorstel Beloningsbeleid Financiele Instellingen (BFI) op tafel kwam bleken alle aanbieders ineens tegen ‘Customer Agreed Remuneration’. Ingegeven door de maatschappijbrede overtuiging dat de bonuscultuur één van de veroorzakers is van de kredietcrisis, bevat dit wetsvoorstel een bonusplafond voor de hele financiële sector. Maar dat dit wetsvoorstel aansluit bij de opvattingen van de consument doet niet ter zake, want aanbieders zijn er mordicus op tegen dat ook hun bonussen worden afgetopt. U zou de lobbyisten in Den Haag eens moeten horen: “uitermate schadelijk voor Nederland” en “einde level-playing-field”.

Dus uw beloning moet aan banden zodat er een level-playing-field kan ontstaan, maar hun beloning aan banden betekent het einde van het level-playing-field. Begrijpt u ‘m nog? Dat is omdat het op dat niveau allemaal net iets anders werkt dan bij u.

Mijn column sluit ik af met het heugelijke nieuws dat het de lobby gelukt is om het wetsvoorstel-BFI gewijzigd te krijgen! Zoals het er nu uitziet, geldt het bonusplafond straks alleen voor CAO-personeel.En dat is goed nieuws, want dat betekent dat financiële instellingen gewoon door kunnen gaan met het uitkeren van bonussen in de wereld van het flitskapitaal, maar dat u niet bang hoeft te zijn dat u straks wordt geholpen door een baliemedewerker met
een miljoenenbonus. Goed opgelost zo, toch?

Weet u wat ik denk als het gaat over het herstel van de Nederlandse economie? Het kan best zijn dat economische groei aanstaande is, maar er moet nog een heleboel gebeuren wil onzeeconomie de kans krijgen om echt te herstellen!

Reageer op dit artikel