blog

Centraal klantbeeld: de gouden medaille voor financiële instellingen

Branche

Centraal klantbeeld: de gouden medaille voor financiële  instellingen

Tevreden klanten en de financiële sector. Steeds minder vaak worden deze twee in één adem genoemd. Hoe stel je de klant centraal en voldoe je tegelijkertijd aan wet- en regelgeving? Succes begint zoals altijd bij de basis. Bij de kwaliteit van de klantinformatie in dit geval.

Financiële instellingen zeggen al jaren dat ze de klant centraal willen stellen, maar doordat zij moeten voldoen aan gecompliceerde wet- en regelgeving en risico’s willen vermijden, zijn de interne processen nog altijd leidend. Ingewikkelde processen, die voor de klant overbodig lijken. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een kopie van een paspoort bij het aanvragen van een creditcard. Vraagt een klant een hypotheek aan bij dezelfde dienstverlener dan zal hij dit nog een keer moeten doen. Om het klantbelang voorop te zetten, moet de klant centraal staan in de processen. In één opslag kunnen zien met wie je te maken hebt. Welke diensten worden al afgenomen? Welke vragen of klachten heeft deze persoon in het verleden gehad? Om dit te realiseren is een golden record noodzakelijk. De gouden medaille voor de financiële sector. Een medaille die niet alleen het publiek blij maakt, maar ook de eigen organisatie. Want risicomanagement en klantbelang sluiten elkaar niet uit, maar zijn samen een gouden team.

Weten wie de klant is
Een golden record gaat niet ten koste van het voldoen aan wet- en regelgeving, maar maakt het eenvoudiger. Een golden record wordt gecreëerd door middel van een Master Data Management oplossing. Ieder golden record heeft een uniek ID op basis waarvan alle informatie uit de verschillende systemen bij elkaar gebracht kan worden tot één centraal realtime klantoverzicht. Door informatie op één centrale plek samen te brengen, wordt de klant beter bediend, waardoor deze meer zaken doet met een organisatie. Hierdoor neemt de omzet op de korte termijn toe en de loyaliteit op de lange termijn.
Tegelijkertijd maakt dit inzicht het ook mogelijk om risicomanagement, governance- en compliance-regels goed en flexibel door te voeren. Slechte datakwaliteit leidt vaak tot onvoldoende inzicht in het risicoprofiel van een organisatie of klant. Hierdoor lopen financiële instellingen het risico niet te voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld Basel en Solvency II. Door er zorg voor te dragen dat informatie correct, compleet en eenmalig wordt ingevoerd, kunnen veel problemen voorkomen worden. Ook een geautomatiseerde check op aanwezigheid op een sanctielijst, zoals de OFAC- of PEP-lijst, voorkomt dat zaken wordt gedaan met fraudeurs en wanbetalers.

Na alle negatieve berichtgeving van de afgelopen jaren is het tijd voor een positief geluid. De kwaliteit van data en een centraal klantbeeld helpen hierbij. Leidende klanten, in plaats van lijdende. Het beter centraliseren van data zorgt dat financiële dienstverleners voor goud kunnen gaan, zowel op de sprint als de lange afstand.

Reageer op dit artikel