blog

De zorg

Branche

De zorg

De zorg is een complexe markt. Zoveel is wel duidelijk. Consumenten raken ook de weg kwijt als vergelijkingssites op basis van dezelfde persoon met dezelfde zorgeisen, totaal andere zorgaanbieders presenteren. Met ook nog verschillende prijzen voor hetzelfde pakket.

Ik zag laatst Achmea-bestuurder Roelof Konterman op het Avéro Achmea Zorgseminar en hij zei dat je in de zorg niet langer het principe van 100% keuzevrijheid tegen elke prijs kunt handhaven. “Je moet naar ruime vrijheid tegen een redelijke prijs.”

In de praktijk betekent dat: een lagere prijs tegen veel minder keuze.

Kwaliteit is al langer bij zorgverzekeraars een issue. Maar dan moet je kwaliteit wel inzichtelijk maken. De Achmea-bestuurder zei: “Sinds 2010 weten we al dat slechts 6% van de ziekenhuiskosten echt bewijsbare gezondheidsresultaten oplevert. Dat wil niet zeggen dat de rest onzin is. Maar het is wel nuttig om ernaar te kijken.”

Bij Achmea hebben ze elf veelvoorkomende aandoeningen geselecteerd en de koplopers in de zorgverlening gevraagd er behandelstandaarden voor te ontwikkelen. Omdat ze willen dat de hele beroepsgroep die met die aandoening te maken heeft, het beter doet. Het vraagt veel tijd en geld, maar het levert ook veel op.

Probleem is alleen dat de zorgverzekeraars de uitkomsten van die excer­citie nog binnenskamers houden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar echt niet overal even goed.

Nu krijgt een zorgverlener die niet aan de eisen voldoet, geen contract. Maar veel uitleg over het hoe en waarom zien we niet.

Om er echt een markt van te maken en de consument een beredeneerde keuze te laten maken, zou hij veel meer inzicht moeten krijgen in die lijsten van goede en middelmatige zorgverleners.

Tegelijkertijd neemt met die marktvorming ook de druk op het systeem van solidariteit toe. Konterman: “Je ziet dat mensen minder aanvullende verzekeringen en een hoger eigen risico nemen. In 2009 had 90% nog een aanvullende verzekering. Dat percen­tage daalt nu naar 86%. Dat zorgt dat er een groep achterblijft, die genot had van de mensen die wel betaalden, maar niets claimden. Dit mechanisme gaat heel hard spelen en iedereen krijgt ermee te maken.”

We zijn dus voorlopig nog niet uit de zorgen.

 

Theo van Vugt, @theovanvugt

Reageer op dit artikel