blog

Betchfight in de polder

Branche

Betchfight in de polder

Medio november werd Betch geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Betch is opgericht door Elzard van der Peer en Roderik Hageman maar de grote geldschieter achter de vergelijker van verzekeringen is Quote-miljonair Ronald van der Laar, via zijn Marga Holding BV. Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen en hanteert als motto ‘wie ziet het nou beter’. Met een grote camera die gericht is op de uit de Independerreclames bekende webcam ‘Indy’ werd de aanval geopend op de marktleider.

Independer was ‘not amused’ en sommeerde Betch per brief ondermeer het gebruik van Indy en de kleinerende berichtgeving richting Independer te staken. En passant vroeg de arrogante marktleider zich openlijk af of Betch de belofte aan de klant wel waar kon maken. Of Betch even de superioriteit van haar dienstverlening ten opzichte van Independer wilde bewijzen.

Inmiddels heeft Betch webcam ‘Indy’ van de site verwijderd en haar advocaten ingeschakeld. De aanval op de marktleider lijkt definitief geopend te zijn nu Independer in de flanken ook aangevallen wordt door de Telegraaf, programma’s als Kassa en Radar en minister Schippers van Volksgezondheid, die de Tweede Kamer heeft toegezegd dat diverse toezichthouders de werkwijze van vergelijkingssites gaan onderzoeken. Volgens Schippers zijn vergelijkingssites niet altijd eerlijk over hun werkwijze. Helaas voor de Achmea-dochter wordt in de berichtgeving dan iedere keer weer de naam van Independer genoemd.

Negatieve berichten

De gebeten hond zelf blijft niet stilzitten en weet de media-aandacht vast te houden. Via de weblogs op de eigen site worden de zware jongens Martens en Hilhorst ingezet. Het gevolg is echter dat internetgebruikers overladen worden met negatieve berichten over Independer via zoekmachines als Google. Wellicht halen zij het beste in verzekeraars naar boven, maar op dit moment zeker niet het beste uit zichzelf. Misschien dat de echte spindoctors vanuit moederbedrijf Achmea hun kennis en ervaring eens moeten delen?

Oorlogsverslaggever Ruud Martens bericht op 8 december van het Betch-front dat er de afgelopen weken herhaaldelijk constructief contact is geweest met de mensen van Betch: “We hebben afgesproken niet openlijk in te gaan op de inhoud van de gesprekken. Wel is het goed om te zien dat Indy, de webcam van Independer, niet meer gebruikt wordt door Betch. Juridische procedures zijn dan ook niet aan de orde en we kunnen ons richten op het bedienen van onze klanten. Dat doen we beide namelijk het liefst en vol overtuiging op onze eigen manier. De brief aan Betch is hierdoor niet meer actueel en hebben we geschrapt uit dit bericht.”

Pater familias Edmond Hilhorst schreef twee dagen eerder in zijn weblog ‘Independer voldoet aan transparantie-eisen uit AFM-onderzoek’ dat hij van de AFM de bevestiging had gekregen dat Independer op alle onderdelen aan deze vereisten voldoet. Een kleine fout van Edmond? In het persbericht en op de website van de AFM staat toch echt vermeld dat er maar één vergelijker voldoet aan alle criteria: “Slechts bij één partij was alle informatie aanwezig en goed vindbaar”. De AFM wilde destijds de naam van deze ene vergelijker niet bekend maken, omdat zij niet als keurmerk misbruikt wilde worden. Het is dan ook maar de vraag of Independer de stelling van de eigen superioriteit kan bewijzen.

Verzekeraars

Kortom, Independer ligt onder vuur. Niet in de laatste plaats omdat de dominante positie van de Achmea-dochter een doorn in het oog is van de overige verzekeraars. Verzekeraars die terecht of onterecht klagen over de hoge afgedwongen vergoedingen, de twijfelachtige verzekeringstechnische resultaten, het eroderende effect op de premie, de houdbaarheidsdatum van de klanten en de belangenconflicten met het eigen directe of indirecte kanaal.

Het is dus niet langer de kleine Robin TwitterHood en branchecriticus Koesveld die uit het ei gekropen is in Barneveld en kritiek uit op Independer. Ook de in corporate verzekeringen actieve Van der Laar c.s. wijst het smaldeel van verzekeraars de weg. Achter de linies gedropt probeert hij – net als ToCompare – de toevoer van klanten af te snijden. Het zou zomaar kunnen dat verzekeraars –met de DNB aanwijzing over ‘Risicobeheersing volmachtportefeuille’ in de hand – het verzet (in stilte) gaan steunen.

Independer is echter als geen ander afhankelijk van de vergoedingen die door verzekeraars worden voldaan. Draaien zij de kraan dicht en slaat de twijfel over de integriteit van Independer toe bij de klant, dan is het nog maar de vraag of Independer zich volgend jaar wederom in de zorgverzekeringsstrijd kan mengen. Tenzij Independer offensief haar beloningsmodel aanpast en de rekening voor de door haar geleverde toegevoegde waarde neerlegt bij de klant die deze toegevoegde waarde afneemt.

Reageer op dit artikel