blog

Discussie over meerwaarde intermediair is onzinnig

Branche

Discussie over meerwaarde intermediair is onzinnig

Bijna wekelijks bezoek of verzorg ik lezingen, vergaderingen of andere bijeenkomsten in de branche. Vroeg of laat valt bij iedere bijeenkomst nog steeds het “M-woord”. Wat is de meerwaarde van het intermediair? En wat is de meerwaarde van advies? De discussie over dit belangrijke thema is volledig ontspoord. Laten we die discussie hier en nu sluiten.

In de afgelopen jaren is hevig gediscussieerd over de vraag wat de meerwaarde van het intermediair is. Vaak wordt er dan vooral gesproken over de principiële vraag of ‘het intermediair’ -als beroepsgroep- nog wel voldoende meerwaarde biedt. En wat die meerwaarde dan precies is. Het resultaat is algehele spraakverwarring en hoog oplopende emoties. Terecht. Want het is niet niks als het bestaansrecht van een volledige beroepsgroep doorlopend ter discussie wordt gesteld.
Maar het is vooral ook een onzinnige discussie. Want het gaat uiteindelijk niet om de principiële vraag of ‘het intermediair’ – als beroepsgroep – nog wel bestaansrecht heeft. Natuurlijk heeft ‘het intermediair’ bestaansrecht. Zij vervult al decennialang een uitermate belangrijke, maatschappelijke functie. Laten we daar dan ook verder over ophouden.
Persoonlijke meerwaarde 
De markt is definitief veranderd. Met als gevolg dat iedere intermediair met fellere concurrentie te maken krijgt. Van verzekeraars en banken, maar ook van het internet en van collega kantoren. Maar die concurrentie was er altijd al, zij het in mindere mate.  
En dus wordt iedere individuele ondernemer uitgedaagd om zichzelf de vraag te stellen wat zijn persoonlijke meerwaarde is ten opzichte van de concurrentie. Waarom moet de klant voor u kiezen? En niet voor het assurantiekantoor bij u om de hoek? Waarom koopt u uw brood bij de ambachtelijke bakker en niet bij de supermarkt? Ook als dat betekent dat u iets duurder uit bent en langer in de rij moet staan?
In de kern gaat het dus om de zuiver commerciële vraag of u, als ondernemer, voldoende concurrerend bent om de strijd om de klant te winnen. Vandaag. Morgen. Of over vijf jaar.  Een belangrijke vraag die iedere ondernemer zichzelf elke dag opnieuw zou moeten stellen. Of het nu gaat om de bakker of een fietsenwinkel. Of een advocaat.
Het is ook bij uitstek een positieve vraag, die uitnodigt tot creativiteit. Stof voor inspirerende discussies met bevlogen ondernemers. Laten we het daar eens met elkaar over hebben!
Spiegel
Ik daag u uit om het eens te proberen. Ga voor de spiegel staan. En kijk uzelf recht aan. Leg nu hardop – in maximaal drie zinnen – uit waarom u de beste keuze voor uw klant bent. Als u die vraag kunt beantwoorden, dan zit het met die meerwaarde wel goed.

Reageer op dit artikel