blog

Zorgplicht Ceteris Paribus!

Branche

Zorgplicht Ceteris Paribus!

In alle adviezen spelen toekomstverwachtingen een belangrijke rol. Enkele van die verwachtingen worden expliciet in een advies betrokken. Voor de overige verwachtingen wordt uitgegaan van het ceteris paribus principe: “de overige omstandigheden gelijkblijvend”.

Dit betekent niet dat adviseurs en klanten daadwerkelijk verwachten dat de overige omstandigheden gelijk blijven, maar wel dat er niet zodanig op geanticipeerd kan worden, dat het advies daardoor verbetert. Adviezen houden rekening met de huidige klantsituatie, het huidig wettelijk kader en de huidige beschikbare producten, en hebben daardoor per definitie een onzekerheid in zich en een beperkt houdbaarheidskarakter. Rekening houden met alle mogelijke toekomstontwikkelingen is onmogelijk en maakt advies onbetaalbaar. Een advies geeft dan ook geen garantie voor de toekomst!

Overige omstandigheden die bijvoorbeeld wijzigen, zijn de klantsituatie (o.a. gezinssituatie, woonsituatie, inkomens- en vermogenssituatie, verzekeringsattitude en levensdoelen), de wet- en regelgeving (bv. verzekeringsplicht voor ziektekosten, afschaffen spaarloon, discussie hypotheekrenteaftrek, wettelijke toezichtsnormen) en marktomstandigheden (o.a. premiedalingen overlijdensrisicotarieven, nieuwe productontwikkelingen zoals banksparen, nieuwe toetreders als BND, de opkomst van internetverzekeraars, en rente en inflatie ontwikkelingen).

Nieuwe visie

Hoewel het zorgplichtprincipe vanuit het BW vaak is gebruikt in jurisprudentie, stoelt dit principe impliciet op provisiebeloning. In de maatschappelijke wens naar provisieloos werken, past een nieuwe visie op de zorgplicht, waarbij het verleidelijk kan zijn op de korte termijn om die zorgplicht zeer ruim te definiëren en de adviseur verantwoordelijk te maken voor alles wat er kan veranderen, maar waarbij dat op de lange termijn niet zal leiden tot een gezonde bedrijfstak.

Een hypotheekadvies op feebasis leidt niet tot een verplichting om straks gratis nieuw advies uit te brengen als de hypotheekrenteaftrek wijzigt, of als de klant gaat scheiden.
Een advies bij een beleggingspolis (gratis of op feebasis) leidt niet tot een verplichting om later gratis een ‘hersteladvies’ uit te brengen als er een nieuw, nóg goedkoper product op de markt komt, of als de klant nieuwe bestedingsdoelen krijgt.

Indien wijzigingen van de “overige omstandigheden” zich voordoen, zijn de professionele adviseurs graag bereid om samen met de klant te kijken of dit gevolgen heeft voor de klant en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Maar voor die ondersteuning horen ze wel beloond te worden.

Russisch roulette

Voor adviseurs die deze onzekere toekomstige dienstverlening willen blijven uitvoeren in ruil voor een in het verleden door de verzekeraar vastgestelde premiegerelateerde provisiebeloning, wordt het Russisch roulette. Professionele adviseurs die bereid zijn om naar een transparant inspanningsgerelateerd verdienmodel te transformeren, hebben de toekomst!

Reageer op dit artikel