blog

Stapje verder in pandrechtvraagstuk

Branche

Stapje verder in pandrechtvraagstuk

Het pandrecht op een assurantieportefeuille staat sinds het faillissement van de Cinjee-groep ter discussie. Er is nu – vrijwel voor het eerst – een heldere uitspraak gedaan over de vraag of het naar Nederlands recht mogelijk is om een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen. Het antwoord van de rechter-commissaris van de rechtbank Roermond luidt bevestigend: het kan! Dat is goed nieuws. Maar zijn alle problemen daarmee opgelost?

In de praktijk worden de meeste financieringen aan intermediairs gezekerd door middel van een pandrecht op de portefeuille. Dat geldt niet alleen voor bancaire- of maatschappijfinancieringen, maar ook voor intermediairs die hun portefeuille hebben verkocht op basis van een winstrecht of een uitgestelde koopsomverplichting. De schattingen over de totale omvang van deze uitstaande betalingsverplichtingen variëren, maar lopen op tot 1,5 miljard euro. Het is dus heel belangrijk dat er nu een eerste antwoord is op de vraag of een pandrecht op een assurantieportefeuille juridisch houdbaar is.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer
In een uitspraak van de rechter-commissaris van de rechtbank Roermond van 1 augustus 2012, die deze week is gepubliceerd, staat dat er weliswaar enkele juridische hobbels moeten worden genomen, maar dat die er op zichzelf niet aan in de weg staan dat het naar Nederlands recht mogelijk is om een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen.
Dat is goed nieuws voor pandhouders. Maar te vroeg om te concluderen dat alle perikelen rondom de verpanding van assurantieportefeuilles voorgoed zijn opgelost. Ten eerste gaat het hier om een uitspraak in een rangregelingsprocedure, waarbij nota bene in de uitspraak zelf wordt overwogen dat de rechter-commissaris zich realiseert dat zijn beslissing (een van) de eerste is waarin wordt geoordeeld over de status van de assurantieportefeuille en de mogelijkheid om deze te verpanden. De rechter-commissaris overweegt ook dat er in de juridische literatuur zeer verschillend over deze kwestie wordt gedacht. Zolang de Hoge Raad zich niet over deze vraag heeft gebogen kan het dus best zijn, dat een andere rechtbank een ander oordeel velt.

Daarnaast is het zo dat de meeste problemen die in de praktijk rondom het pandrecht ontstaan, worden veroorzaakt doordat het pandrecht verkeerd is gevestigd. Of doordat er problemen ontstaan in het executietraject. Wat heb je aan een pandrecht, als je het niet kan uitwinnen? Dergelijke problemen worden door deze uitspraak niet opgelost.
Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.
Wordt vervolgd.

Reageer op dit artikel