blog

Over marktwerking gesproken

Branche

Over marktwerking gesproken

Afgelopen week was het wetgevingsoverleg over het begrotingsakkoord 2013. Hierin werden de fiscale maatregelen besproken. De hypotheekrenteaftrek werd nog niet besproken, want dat wordt pas na Prinsjesdag. Tijdsdruk of te gevoelig, dat blijft onduidelijk.

Tja, het nieuwe hypotheekbeleid. Nog een reden – naast het provisieverbod – waarom het lobbytechnisch zo druk is in mijn agenda. Het Kamerreces begint op 6 juli, dus we willen onze standpunten voor die tijd nog een keer expliciet kenbaar maken. De in het Kunduz-akkoord afgesproken maatregel, waarbij nieuwe hypotheken vanaf 2013 volledig en ten minste annuïtair moeten worden afgelost om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, gaat de woningmarkt volledig dichtgooien.

Woningmarkt

Starters, die van cruciaal belang zijn voor de doorstroming op de woningmarkt, krijgen hierdoor dusdanig hogere maandlasten, dat hun leencapaciteit kleiner zal worden. Bestaande huiseigenaren hebben dan misschien wel zekerheid over de hypotheekrenteaftrek, maar zij lijden vermogensverlies door verdere waardedaling van hun huis omdat starters minder kunnen betalen. Hierdoor komen meer hypotheken onder water te staan en de gevolgen laten zich raden. De term ‘woningmarktmonster’ is niet voor niets al gebezigd.

Hypotheekbeleid

De NMa heeft vorige week bekendgemaakt dat zij een studie gaat uitvoeren naar overstapdrempels in de financiële sector. Nou, zo ken ik er wel een paar. Denk aan de GHF, maar ook het voorgenomen hypotheekbeleid zal de concurrentie ongetwijfeld ernstig gaan beperken. Volgens het hypotheekvoorstel mogen huiseigenaren met een bestaande hypotheek nog wel met behoud van de hypotheekrenteaftrek overstappen naar een andere geldverstrekker, maar belangrijke vraag is of die mogelijkheid straks dan ook wel (betaalbaar?!) door aanbieders wordt geboden.

Ik vrees een déjà vu met de GHF, waar ook allerlei uitzonderingen mogelijk zijn, die aanbieders in de praktijk niet bieden. Als je de minister daar vervolgens op wijst, geeft hij aan dat aanbieders zelf mogen weten of ze de uitzonderingen toepassen. Dat is marktwerking. Als dat straks ook gebeurt met dit voorstel, dan zitten miljoenen huiseigenaren met een bestaande hypotheek voorgoed vast bij de huidige geldverstrekker. Over marktwerking gesproken…

Reageer op dit artikel