blog

Het zit tussen jouw oren

Branche

Het zit tussen jouw oren

Laat ik er direct duidelijk over zijn. Provisie als beloningsmodel is eindig. En wel op korte termijn. En voor alle producten. Ja, dus ook voor particuliere schadeverzekeringen. Wanneer die beloningsvorm precies stopt hangt niet af van een of andere instantie die een startschot geeft en zegt ‘vanaf nu niet meer’. Wanneer provisie stopt, is aan de markt. De markt beslist en de markt zijn wij met z’n allen. Klanten, verzekeraars, adviseurs, politiek, ministerie, AFM en consumentenorganisaties. Alle signalen wijzen naar een model waar de klant direct betaalt voor het product dat hij krijgt.

 

Nu kun je de trend ontkennen, en veel adviseurs doen dat mijns inziens, maar de trein rijdt en is niet te stoppen. De markt regeert immers. En de markt heeft altijd gelijk of je dat nu leuk vindt of niet. Want alle partijen zijn er klaar mee, maar er niet allemaal klaar voor. De gemiddelde assurantieadviseur heeft nog steeds (te) weinig gedaan om zijn eigen bestaan te zekeren. En er is niemand meer die de adviseur gaat redden. De tijd dat grote verzekeraars het intermediair ondersteunden, is echt voorbij. Dus moet je jezelf redden. Maar hoe?

 

Manier van denken

Er wordt op dit moment van alles aangeboden om de oude ‘tussenpersoon’ te helpen over te gaan van provisie naar fee, maar aan de basis gebeurt nog weinig. En die basis is de manier van denken van de ‘tussenpersoon’.

Realiseer je dat:

  1. de meeste adviseurs grote moeite hebben hun eigen product over het voetlicht te brengen;
  2. de meeste adviseurs nooit goed verteld hebben hoe veel werk ze voor hun klanten altijd gedaan hebben;
  3. het daarom een hele klus gaat worden om dat werk straks betaald te krijgen;
  4. de naam ‘tussenpersoon’ de lading niet meer dekt, omdat je nergens meer tussenin staat;
  5. er niemand is die de adviseur gaat redden;
  6. klanten zich vaak maar beperkt bewust zijn dat ze hun adviseur nu ook betalen;
  7. de meeste adviseurs maar een beperkte relatie met hun klanten hebben;
  8. er maar weinig partijen zullen zijn die de eerbiedigende werking zullen eerbiedigen.

Om straks nog betaald te krijgen voor hun diensten moeten adviseurs hun ideeën over het eigen functioneren herzien. Dit vraagt een interne revolutie. Want hoe jij denkt over jouw functioneren zit tussen jouw oren.

Reageer op dit artikel