artikel

Het Verzekerings-Archief (96, nr. 2): jurisprudentie Europees Hof en College van Beroep voor het bedrijfsleven

Branche Members only 136

De rubriek Juridisch uit Het Verzekerings-Archief biedt een overzicht van alle verzekeringsrechtspraak en regelgeving van Nederlandse en EU-rechters en -wetgevers, met inbegrip van uitspraken van het klachteninstituut Kifid. Hieronder publiceren we de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Commissie van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uit nummer 02 van jaargang 96.

Het Verzekerings-Archief (96, nr. 2): jurisprudentie Europees Hof en College van Beroep voor het bedrijfsleven

Rechtspraak Hof van Justitie van de Europese Unie Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 73/239/EEG – Richtlijn 92/49/EEG – Beginsel …