artikel

Towards better prediction of individual longevity

Branche Members only 416

De levensduur van mensen van gelijke leeftijd en geslacht laat een grote variatie zien als gevolg van verschillen in gezondheid en andere factoren, zoals leefstijl. De auteurs onderzoeken in hoeverre individuen zijn te bundelen in groepen met gelijke kenmerken. Daardoor zou de voorspelbaarheid van individuele kansen op het bereiken van een hoge leeftijd kunnen worden vergroot. Verzekeraars en pensioenfondsen zouden de voorspellende waarde van de gebruikte methodiek kunnen benutten bij hun premiecalculatie.

Towards better prediction of individual longevity

Auteurs: Dorly Deeg1, …