artikel

Een AOV, hoe adviseer je die op maat?

Branche 1114

Een AOV, hoe adviseer je die op maat?

Al enkele jaren is het een doorn in het oog van de overheid en toezichthouders dat veel ondernemers zich niet verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Ondernemers geven vaak als reden dat het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid duur is. Maar is dit wel zo?

– Tekst komt van Rolls – 

Het belang van inkomen bij arbeidsongeschiktheid is groot. Een adviseur zal dus gedegen en contentieus te werk dienen te gaan. De situatie en wensen van klanten inventariseren, analyseren en natuurlijk juist en passend te adviseren, is vakwerk. Door de breedte en complexiteit van het advies is ‘maatwerk’ van een adviseur noodzakelijk.

Bij het laatste AFM-kwaliteitsonderzoek bleek de meerderheid van de AOV-adviesdossiers onder de maat. De conclusie was dat adviseurs nog te vaak onvoldoende zorgvuldig te werk gaan. Er wordt regelmatig te weinig informatie van de klant ingewonnen en vastgelegd. Adviseurs merken op dat klanten vaak niet bereid zijn veel geld en tijd te investeren in advies en dat het lastig en tijdrovend is om de informatie in te winnen.

Inventarisatie AOV

In een inventarisatie komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • De hoogte van een uitkering als een percentage van het genoten inkomen? Of kan er worden volstaan met een lagere uitkering door inzet van bijvoorbeeld eigen vermogen of andere voorzieningen?
  • Zijn er voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen?
  • Wordt de uitkering geïndexeerd, of juist niet?
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ wordt gekozen? Misschien raakt je klant arbeidsongeschikt voor het werk dat hij/zij nu doet, maar is zo iemand wel bereid andersoortig werk aan te nemen.
  • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt?

Hierboven zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden geschetst die meegenomen dienen te worden in het adviestraject.

Gedegen AOV-advies

De AOV-vergelijkingsmodule van Rolls Software is compleet met advieshulp. Door de inventarisatie/het klantprofiel te integreren in de vergelijkingssoftware is niet alleen ingespeeld op de verplichtingen vanuit de toezichthouder maar is ook een groot deel van het adviestraject geautomatiseerd.
Aan de hand van de geïmplementeerde inventarisatie zal de advieshulp een voorstel samenstellen voor een product dat aansluit bij de situatie van de klant. Met het adviesrapport worden de gemaakte keuzes en offertes onderbouwd, inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd aan de klant.

De inventarisatie is ook digitaal in te vullen door de klant. De klantgegevens kunnen vervolgens ingelezen worden in Rolls, waardoor dubbele invoer tot een minimum beperkt wordt. Naast de welbekende desktopversie voor adviseurs biedt de module al jaren de mogelijkheid om een versie van de AOV-vergelijker aan te bieden op uw eigen website waarmee consumenten zelf een premie indicatie kunnen berekenen. De ‘voorkant’ van deze vergelijker bouwt u zelf in uw eigen huisstijl en u maakt gebruik van de bewezen kwaliteit van de Rolls AOV vergelijker op de achtergrond.

Wanneer een consument op basis van deze premie-indicatie een AOV-advies wenst, kan de klant dit aangegeven. Als adviseur ontvang je dan een bericht dat de betreffende klant een AOV-advies wil. De door de consument ingevulde gegevens kunnen automatisch ingevuld worden in uw eigen Rolls-adviesprogramma.

Rolls helpt circa 8500 professionele adviseurs al ruim 30 jaar met het vergelijken van verzekeringen op zowel premies als voorwaarden. Dit om het best passende advies te kunnen geven. Enkele van deze klanten zijn ZZP Nederland, AOvergelijken, AOV-ZZP. Meer weten? Kijk op rolls.nl of bel naar tel. 0492 33 22 11.

Reageer op dit artikel