nieuws

Achmea: burenruzie vaker reden juridische hulpvraag

Archief 1731

Bonje met de buren, verbouwingen van woningen en slapende dienstverbanden zijn de opvallende stijgers als het op juridische hulpverzoeken gaat bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Dat blijkt uit de Juridische Barometer, die jaarlijks in januari wordt gepubliceerd.

Achmea: burenruzie vaker reden juridische hulpvraag

De Juridische Barometer 2018-2019 laat de meest voorkomende vragen om juridische hulp zien die SAR in 2018 ontving. Ook wordt daarin een prognose voor het nieuwe jaar gegeven. Vorig jaar kreeg SAR 152.532 verzoeken om juridische hulp; dat zijn er minder dan in 2017 toen er bijna 157.000 meldingen binnenkwamen.

Civielrechtelijke zaken

In 67.705 gevallen ging het om civielrechtelijke zaken, waarbij mensen problemen hebben met elkaar of met een organisatie. Op het terrein van arbeidsrecht kwamen 33.621 meldingen binnen van werknemers die een juridisch geschil hebben met hun werkgever. De overige hulpvragen betroffen letselschade (11.568), verkeersrecht (27.731) en bestuursrecht (11.907).

Ontslagzaken

Binnen het arbeidsrecht neemt het aantal ontslagzaken waarvoor hulp wordt ingeroepen af. In 2017 betrof het nog 13.782 gevallen, in 2018 daalde dit naar 12.501. De goede economische omstandigheden worden hiervoor als genoemd. Hierdoor is minder vaak sprake van reorganisaties, de meest voorkomende oorzaak van ontslag. Ook blijken mensen na een ontslag makkelijker aan een nieuwe baan te komen door de goede arbeidsmarkt. Werkgevers blijken bovendien steeds vaker de nieuwe spelregels in het ontslagrecht goed toe te passen.
“Een opvallende stijging van 37% binnen het arbeidsrecht zien we bij het aantal zaken over een slapend dienstverband”, aldus de Juridische Barometer. Daarvan is sprake als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is en niet ontslagen wordt door de werkgever: de arbeidsovereenkomst wordt ‘slapend’ gehouden. De werkgever doet dat meestal om de wettelijke transitievergoeding die hij moet betalen bij een ontslag te ontlopen.

Verbouwing en onderhoud

De florerende woningmarkt zorgt ervoor dat er veel wordt verbouwd en dat er ook veel onderhoud wordt gepleegd aan huizen. Het aantal geschillen over een verbouwing of onderhoud van een woning steeg navenant: ruim 15%. Het betreft hier vooral problemen met dienstverleners, zoals loodgieters, installateurs en aannemers.

Bonje met de buren

Het afgelopen jaar zag SAR ook het aantal hulpvragen over burenproblemen stijgen. Het aantal hulpvragen van mensen die bonje hebben met hun buren steeg met 7% ten opzichte van een jaar eerder. In 2018 betrof het 3.900 burenruzies tegenover 3.725 in 2017. De ‘beplanting’ was het vaakst de aanleiding voor de hulpvraag, gevolgd door ‘hinder’ en ‘erfdienstbaarheid’. De grootste stijging is te zien bij geschillen over zogeheten mandeligheid (+60%) en bij geschillen over overbouw (+26,7%).

Reageer op dit artikel