nieuws

Partnerpensioen alsnog uitgekeerd dankzij valse handtekening

Archief 3473

Partnerpensioen alsnog uitgekeerd dankzij valse handtekening

Nationale-Nederlanden heeft een langlopende rechtszaak om een niet-uitgekeerd partnerpensioen verloren. Het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat NN de zorgplicht heeft geschonden door niet afdoende te controleren of de echtgenote van een pensioenverzekerde wel instemde met het uitruilen van het partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen. De handtekening onder het daarop betrekking hebbende formulier bleek vervalst.

De klaagster heeft Nationale-Nederlanden voor de rechter gedaagd. Haar man had daar een collectief pensioen opgebouwd en in 2006 het meeverzekerde partnerpensioen uitgeruild tegen een 24% hoger ouderdomspensioen. In 2008 heeft NN de pensioenportefeuille waar de man toe behoorde, overgedragen aan het Pensioenfonds Vervoer. De man is in 2009 overleden; zijn echtgenote vindt dat zij alsnog aanspraak kan maken op een partnerpensioen, want zij vindt de uitruil niet rechtsgeldig. De zaak komt in 2011 voor de rechter. Het pensioenfonds, dat in vrijwaring is opgeroepen door NN, voegt zich in de zaak.

De kantonrechter oordeelt dat de echtgenote alleen tegenover het Pensioenfonds Vervoer aanspraak kan doen gelden op een pensioenuitkering. De gegrondheid van die aanspraak kan niet aan de orde komen omdat het fonds als gevoegde partij optreedt. Bovendien oordeelt de kantonrechter dat NN niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Aanspraken niet overgedragen
Hoewel de eis van de echtgenote niet is toegewezen, tekent het Pensioenfonds Vervoer beroep aan. Dat richt zich met name tegen de uitspraak van de kantonrechter dat de eventuele aanspraken op partnerpensioen zijn overgedragen aan het pensioenfonds. De echtgenote sluit zich in het beroep aan bij de opvatting van het pensioenfonds dat alleen NN zou kunnen worden aangesproken en vordert opnieuw uitbetaling van het partnerpensioen.
Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat de echtgenote vanwege de eerdere aanspraak op partnerpensioen wel contractspartij is geworden van NN, maar niet van het pensioenfonds, omdat zij niet is geïnformeerd over de overdracht van het pensioen. Zij kan dus geen aanspraak maken op het eventuele partnerpensioen tegenover het fonds, aldus het gerechtshof.

Handtekening vervalst
In het beroep komt daarnaast aan de orde dat de handtekening op het formulier waarmee de uitruil is bevestigd, niet van de echtgenote is, maar een vervalste handtekening die door haar man is gezet. NN had moeten verifiëren of de echtgenote akkoord was met de uitruil, zo luidt de stelling van de echtgenote. Het hof merkt op dat partners geen zelfstandige aanspraak hebben inzake pensioenregelingen. Maar NN is toch tekortgeschoten in de zorgplicht door niet nader te controleren of de echtgenote akkoord was met de uitruil: “Het is niet zo dat de pensioenuitvoerder in deze kan en mag vertrouwen op de enkele mededeling van de deelnemer die de uitruil verzoekt dat zijn/haar partner met de uitruil instemt. De belangen van de deelnemer die een uitruil verzoekt en zijn/haar partner lopen immers niet altijd parallel.” NN moet daarom bewijzen dat de echtgenote heeft ingestemd met de uitruil; de betwiste handtekening is daarvoor niet voldoende. Het hof roept een grafoloog op om de handtekening te controleren. Die concludeert dat de handtekening “met hoge waarschijnlijkheid” niet door de echtgenote zelf is gezet. NN brengt daar nog tegenin dat het erop mocht vertrouwen dat zij instemde met de uitruil, maar het hof verwerpt dat.

Ook NN heeft recht op vergoeding
NN is daarom volgens het hof gehouden het partnerpensioen alsnog uit te keren, maar het hof oordeelt ook dat de man zélf onrechtmatig heeft gehandeld jegens NN door de handtekening te vervalsen. NN heeft zelf dus het recht om het meer uitgekeerde ouderdomspensioen terug te vorderen op (de nabestaanden van) de pensioenverzekerde. De hof oordeelt dat NN het nabestaandenpensioen moet uitkeren vanaf het moment dat de opgetelde uitkering hoger is dan het ten onrechte uitgekeerde ouderdomspensioen
Daarnaast oordeelt het hof dat het beroep op vrijwaring dat NN heeft gedaan ten aanzien van het Pensioenfonds Vervoer, niet opgaat. “In de hoofdzaak is Nationale-Nederlanden niet veroordeeld tot nakoming van de aanspraken op grond van de pensioenregeling, maar tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.”

Reageer op dit artikel