nieuws

Pensioenfederatie mist fiscaal kader perspectiefnota

Archief 3386

Pensioenfederatie mist fiscaal kader perspectiefnota

De Pensioenfederatie is over het algemeen tevreden met de modernisering van het pensioenstelsel zoals voorgesteld door minister Klijnsma (Sociale Zaken) in de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel. De federatie mist wel een uitwerking van de fiscale aspecten van een nieuw pensioenstelsel.

“De Pensioenfederatie verwelkomt dat het kabinet het goede van het huidige stelsel, zoals collectief gedeelde risico’s en verplichtstelling, wil behouden.” Maar voor de problemen die veel pensioenfondsen op dit moment ondervinden biedt de nota geen oplossing, aldus de federatie. Die ziet twee mogelijke varianten voor een nieuw pensioencontract interessant: een op basis van persoonlijk pensioenvermogen en een op basis van een toegezegde, maar onzekere uitkering. “De Pensioenfederatie vindt het een gemiste kans dat de Perspectiefnota niet helder is over de inrichting van het toekomstige fiscale kader. Dat kader is relevant voor zowel bestaande als nieuwe pensioencontracten.”

Analyse
Volgens de federatie is er nog veel werk te doen. “Wij willen concreet inzicht hebben in de consequenties voor deelnemers van de verschillende modellen (en van de weg daarheen) op individueel fondsniveau. Wat betekent dit voor de premies en het uiteindelijke pensioenresultaat?” De federatie is daarom zelf aan het analyseren wat de gevolgen zijn van een gelijktijdige transitie naar een nieuw pensioencontract en afschaffing van de doorsneesystematiek. “Alleen als er goed zicht is op de consequenties van de nieuwe pensioencontracten op al deze deelgebieden, is het verantwoord om een definitieve keuze te maken. We verwachten dit najaar zover te zijn.”

Reageer op dit artikel