nieuws

Mifid zorgt voor hogere kosten bij AFM

Archief 1905

Mifid zorgt voor hogere kosten bij AFM

De kosten van de AFM zullen in 2017 hoger uitpakken dan dit jaar. Dat heeft te maken met extra taken in verband met de Europese beleggingsrichtlijn Mifid II. Vanaf 2017 nemen de kosten jaarlijks af, zo blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer.

De minister heeft in overleg met AFM en DNB de kostenkaders voor de komende vier jaar vastgesteld. Die kostenkaders vormen de bovengrens voor de begroting die de toezichthouders jaarlijks vaststellen. Het basisbedrag voor de AFM blijft tot en met 2020 staan op € 92,2 mln. Voor beide toezichthouders geldt daarnaast een oplopende ‘taakstelling’ die erop neerkomt dat de totale kosten jaarlijks naar beneden moeten worden bijgesteld: in 2017 moeten de kosten met 1,75% dalen, in 2020 moet het kostenniveau 7% lager zijn dan het jaar ervoor. “Het staat de toezichthouder vrij te bepalen op welke wijze invulling aan de taakstelling wordt gegeven. Deze taakstelling prikkelt de toezichthouders naar mijn mening voldoende om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten, zonder dat aan de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht afbreuk wordt gedaan”, aldus Dijsselbloem.

Ruimte voor investeringen
Taken die voortvloeien uit de invoering van beleggingsrichtlijn MiFid zorgen bij de AFM voor een kostenstijging van € 4 mln. “Daarnaast is de AFM, op basis van de meerjarenagenda, al enige tijd bezig met het ontwikkelen van de organisatie. De toezichthouder krijgt van mij de ruimte om deze ontwikkeling volledig vorm te geven. Hierbij gaat het onder meer om extra investeringen zodat de AFM meer datagedreven en efficiënter kan werken.” Dat moet op termijn tot een kostendaling leiden.
Inclusief een flexibele schil voor onvoorziene kosten en nieuwe taken (€ 4,0 mln), intensiveringen (€ 1,8 mln) en een kostenbesparing van € 1,6 mln komen de totale maximaal te begroten kosten uit op € 96,4 mln voor 2017. Dat moet in de jaren daarna aflopen naar € 94,0 mln in 2020.
Bij DNB moeten de kosten worden teruggeschroefd van € 153,4 mln naar € 149,6 mln in 2020.

Reageer op dit artikel