nieuws

Eno in het rood door hoge kosten Energiek-label

Archief 2722

Eno in het rood door hoge kosten Energiek-label

Zorgverzekeraar Eno heeft vorig jaar door fors toegenomen schade-uitkeringen € 5,9 mln verlies geleden; in 2014 boekte de maatschappij uit Deventer nog € 5,7 mln winst. Hoge kosten bij vrouwenlabel Energiek vormen de belangrijkste oorzaak voor het slechte resultaat. De solvabiliteit, eind vorig jaar gedaald tot onder de 120%, is inmiddels weer verbeterd tot rond de 130%.

De omzet van Eno is vorig jaar gestegen tot € 373 (315) mln, waarvan ruim de helft bestaat uit bijdragen van het Zorginstituut. De schadelast liep op tot € 352 (265) mln. Daarmee is de schaderatio opgelopen tot 94,5% (84,0%). Grote boosdoener is de “sterk gestegen schade rondom geboortezorg”, aldus het jaarverslag. Die heeft er mede toe geleid dat Eno voor 2016 een premie heeft vastgesteld die hoger ligt dan het marktgemiddelde. Eerder liet het bedrijf al weten dat het label Energiek, gericht op vrouwen tussen de 20 en 45 jaar, vanwege tegenvallende resultaten uit de markt werd gehaald. Dat is een voorname oorzaak geweest voor de 15%-krimp in de verzekerdenportefeuille van de zorgverzekeraar.

Solvabiliteit opgehoogd
Een andere premieopdrijvende factor was de noodzakelijke versterking van de solvabiliteit, die eind vorig jaar onder de interne norm van 120% is uitgekomen. Volgens het Financieele Dagblad stond Eno eind 2015 op 115%. Daardoor is extra geld benut voor het versterken van het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteitsmarge, waarvoor de lat intern dit jaar is gelegd op 130%. “De acties uit het kapitaalbeleid zijn effectief gebleken als gevolg van de genomen acties zal naar verwachting het solvabiliteitsratio eind 2016 uitkomen boven de intern gestelde norm.”
De strengere Solvency II-regels hebben bij alle (zorg)verzekeraars een drukkend effect op de solvabiliteitsmarge.

Reageer op dit artikel