nieuws

Zorgverzekeraars zien minder frauduleuze declaraties

Archief 1150

Zorgverzekeraars zien minder frauduleuze declaraties

De zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor € 505 mln aan onterechte declaraties opgespoord. Dat is meer dan in 2014: “Er is door controles op reeds betaalde declaraties een lichte toename van onjuistheden geconstateerd”, zegt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het goede nieuws is dat het bij maar 2% ging om fraude. Daarmee is het fraudebedrag met € 11,1 mln lager uitgekomen dan een jaar eerder, toen nog voor bijna € 19 mln aan fraude werd geconstateerd.

De koepel van zorgverzekeraars inventariseert jaarlijks hoeveel onterechte en onjuiste nota’s er worden ingediend. In verreweg de meeste gevallen (98%) gaat het volgens ZN om vergissingen. Vóór uitbetaling worden declaraties al digitaal gecontroleerd. In totaal is daarbij vorig jaar voor € 2,4 mld aan verkeerde declaraties tegengehouden. Daarbij gaat het vaak om gegevens die op een verkeerde plek zijn ingevoerd, onjuiste tarieven of niet-verzekerde zorg.

Achterafcontroles
Bij zorgaanbieders is voor € 485 mln aan al betaalde onjuiste declaraties teruggevorderd of gecorrigeerd, € 36 mln meer dan in 2014. “Die toename heeft onder andere te maken met het toepassen van slimmere tools om onjuistheden te ontdekken en het nauwer betrekken van verzekerden bij de controle van facturen.” Bij zogeheten achterafcontroles wordt gekeken of de zorg ook echt geleverd was en passend was. Betere controles zorgen ervoor dat de laatste jaren steeds meer onjuiste declaraties worden opgespoord: in 2011 werd nog maar € 167 mln aan verkeerde nota’s onderschept.

Vooral PGB-fraude
Er werd 1.045 keer onderzoek gedaan naar mogelijke fraude, met betrekking tot een gedeclareerd bedrag van in totaal € 20 mln. Uiteindelijk bleek dat er bij € 11,1 mln aan declaraties sprake was van fraude: bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. “Het gemiddeld fraudebedrag per dossier was in 2015 ongeveer € 28.000 lager dan in 2014, waardoor het totale fraudebedrag lager uitkomt. De aangetroffen onregelmatigheden hebben zich vooral voorgedaan in de PGB-regeling (AWBZ) en in veel mindere mate in de paramedische zorg, GGZ en farmacie.”

Reageer op dit artikel