nieuws

Verzekeraars pessimistisch over eigen verandervermogen

Archief 1842

Verzekeraars pessimistisch over eigen verandervermogen

Verzekeraars en banken zijn wereldwijd niet al te optimistisch over de manier waarop zij tot nu toe omgaan met veranderingen in technologie en klantgedrag. Dat beeld komt naar voren uit twee studies die adviesbureaus KPMG en PWC onlangs hebben gedaan. De helft van de financiële instellingen denkt de komende jaren (veel) omzet te verliezen aan fintech-partijen. Bovendien vinden veel verzekeraars van zichzelf dat zij te weinig werk maken van de transformatie die nodig is om het eigen voortbestaan veilig te stellen.

“Als er zo veel energie wordt gestoken in transformatie, waarom is er dan zo weinig veranderd?”, vraagt KPMG zich af in het rapport ‘Empowered for the future – insurance reinvented’. “De druk om radicaal te veranderen is groter dan ooit. Hoewel verzekeraars de wil hebben om te veranderen, is de realiteit dat er meer nodig is om hun bedrijfsmodel werkelijk opnieuw uit te vinden.” De complete organisatie moet op de schop, aldus KPMG, dat 70 topmensen van vooraanstaande verzekeraars bevroeg. “Verzekeraars zijn zich bewust van de uitdagingen waar zij voor staan, maar veel van hen zeggen dat ze het moeilijk vinden om werkelijk waarde te halen uit veranderingsinitiatieven en dat ze onvoldoende capaciteiten hebben om verandering binnen de organisatie echt op grote schaal teweeg te brengen.” Meer dan de helft van de ondervraagden vinden de resultaten van bedrijfstransformaties “verre van ideaal”. Velen vinden dat het in de eigen organisatie ontbreekt aan vaardigheden op het gebied van verandermanagement. Nieuwe toetreders en bedrijven van buiten de eigen branche worden gezien als bedreiging, maar ook als inspiratiebron voor verandering.
Dat is dan ook een van de tips van KPMG: “Denk anders en integreer denken van buitenaf. Denken als een verzekeraar gaat niet leiden tot transformatie.” Verder moet een organisatie zeker vijf tot tien jaar vooruitkijken. “Traditionele driejarenplannen zijn gedoemd te mislukken.” Maar verandering moet wel snel gaan: “De dagen van de grote meerjarige veranderingstrajecten zijn voorbij.” Leiderschap en een duidelijke visie zijn essentieel voor succesvolle transformaties, aldus KPMG.

Fintech
PWC signaleert bij de financiëledienstensector de angst voor fintech-bedrijven: zij vrezen de komende vier jaar 20% van hun omzet kwijt te raken aan nieuwkomers. Meer dan de helft van de traditionele partijen heeft nog geen idee wat zij met de nieuwe blockchain-technologie aanmoeten. Fintech-bedrijven zijn volgens de 544 ondervraagden vooral goed in het inspelen op de klantbehoefte. Specifiek voor verzekeraars zijn de belangrijkste trends meer directe verzekeringen en meer verzekeringen die gebaseerd zijn op werkelijk gebruik, zoals pay-as-you-drive-polissen. Het belangrijkste actiepunt is volgens hen inspelen op het toenemende gebruik van mobiele telefoons om financiële diensten af te nemen.

Reageer op dit artikel