nieuws

Resultaat verzekeraars in de plus ondanks zware verliezen in Auto

Archief 1776

Resultaat verzekeraars in de plus ondanks zware verliezen in Auto

De Nederlandse verzekeraars hebben in 2015 een positief technisch resultaat geboekt bij een verder krimpend premievolume van € 70,5 mld, zo blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Het resultaat bedraagt +5% (2014: -6%) van de verdiende premie – wat neerkomt op zo’n € 3,5 mld – en dat is vooral te danken aan betere resultaten bij levensverzekeraars, die dankzij een minder sterke rentedaling veel minder extra voorzieningen hebben hoeven doen. De motorrijtuigenverzekeraars zien de verliezen sterk oplopen tot 8% van de verdiende premie, oftewel € 320 mln.

Het Verbond legt het accent op het ‘verzetten van de bakens’: een transitie om het hoofd te bieden aan de lage rente, stevige concurrentie en veranderingen in het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Die gaat gepaard met een stevige banenreductie; sinds 2011 is het aantal banen met 15% gekrompen van 54.200 tot 46.600. “Hieraan kun je zien dat de sector zich niet alleen aanpast aan veranderende klantwensen – consumenten doen steeds meer digitaal – maar ook fors innoveert en reorganiseert”, zegt algemeen directeur Richard Weurding.

Leven weer in de plus
De bakens krijgen vooral bij de levensverzekeraars een andere plek, aldus het Verbond, met de oprichting van PPI’s en APF’s en nieuwe pensioenproposities. Omdat de nieuwe pensioeninstellingen en bankspaarproducten niet worden meegeteld in de omzet, krijgt die verandering geen weerslag in de cijfers: de levenomzet is vorig jaar met 16% teruggelopen naar € 14,6 mld. “Het resultaat veerde fors op, vooral omdat minder voorzieningen hoefden te worden getroffen konden weer zwarte cijfers worden geschreven.” Het technisch resultaat kwam uit op 17% van de verdiende premie, goed voor bijna € 2,5 mld. In 2014 werd nog een technisch verlies van meer dan € 6 mld genoteerd. Naast de al jaren durende afname van de omzet in de individuele markt, is in 2015 ook het premievolume bij de pensioenverzekeraars gedaald. Dat heeft vooral te maken met een veel kleiner aantal overnamekoopsommen: “Dit komt onder andere doordat pensioenfondsen als gevolg van onderdekking hun risico’s niet aan verzekeraars mogen overdragen.”

Auto drukt Schade in de min
In Schade valt vooral het verlies bij de autoverzekeraars op. Dat drukt het totaalresultaat voor de schadeverzekeraars in de min: ruim € -100 mln, bij een premieomzet van € 11,4 mld. Volgens het Verbond waren de uitgaven in Motorrijtuigen gemiddeld 11% hoger dan de premie-inkomsten. Duurdere letselschades, meer elektronica in auto’s en grotere schades spelen verzekeraars parten. “We zien dat diverse marktpartijen inmiddels maatregelen hebben genomen.” De eerste helft van dit jaar zijn bij meerdere verzekeraars de (WA-)premies verhoogd. Noodweer was een andere aanjager van de schadelast: eind augustus zorgde slecht weer voor een schadepost van € 110 mln.
Goed nieuws uit de hoek van de inkomensverzekeraars: “Het resultaat van WIA-verzekeringen is voor het eerst sinds 2011 positief. Een beter schadebeheersingsprogramma heeft hier een positief effect op de schadelast.”

Fraudeur is vaak een jongere
Het Verbond heeft in de kantlijn van het jaarverslag onderzocht of een veelgehoord argument om fraude te plegen, opgaat: ‘Je betaalt jarenlang premie, dus dan mag je wel eens iets extra claimen’. Dat zou volgens de redenering van het Verbond moeten betekenen dat ouderen vaker frauderen dan jongeren. Maar het tegendeel blijkt waar: jongeren (onder de 30 jaar) worden veel vaker betrapt op onrechtmatig gedrag. “Door jongeren wordt naar verhouding tot het gemiddelde aantal claims meer gefraudeerd ten koste van de verzekeraar. Naar mate de leeftijd van de verzekeringnemer vordert, lijkt hij minder geneigd tot het plegen van verzekeringsfraude.”

Reageer op dit artikel