nieuws

‘Provisieverbod juist niet strijdig met Europees recht’

Archief 4111

‘Provisieverbod juist niet strijdig met Europees recht’

Onlangs stelde de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) dat het provisieverbod in strijd is het Europese recht. “Het provisieverbod is juist niet strijdig met het Europees recht”, stelt Cees de Jong in zijn blog op amweb. Hij erkent dat er tegenstanders van het provisieverbod zijn, “maar dan moeten ze wel de juiste argumenten gebruiken. Strijdigheid met het Europese recht is dat niet.”

De Jong legt uit dat binnen de Europese Unie beperkingen op het vrij verrichten van diensten verboden zijn. “Dat is de hoofdregel, alle EU-landen moeten ook in andere lidstaten van de Europese Unie diensten kunnen verrichten.” Voor dienstverleners uit de Europese Economische Ruimte (EER) die in een ander EER-land diensten willen verrichten, is het Europees paspoort ingevoerd. De Jong legt uit: “Voor verzekeringstussenpersonen is dat geregeld in de Europese richtlijn Verzekeringsdistributie. Verder staan verzekeraars en intermediairs onder toezicht in het land waar zij zijn gevestigd, maar is geen vergunning nodig van het EER-land waarin of waarnaar een verzekeringstussenpersoon of verzekeraar zijn diensten wil verrichten. Het Europees paspoort is voldoende.” Dat stelt Nederlandse verzekeringstussenpersonen en verzekeraars in staat om in een ander EER-land actief te zijn. En andersom kunnen in een ander EER-staat gevestigde verzekeringstussenpersonen en verzekeraars met dit paspoort toegang krijgen tot de Nederlandse markt. Om dit laatste gaat het bij het provisieverbod zegt De Jong.

Vergunning
“Nederlandse verzekeringstussenpersonen en verzekeraars mogen diensten verlenen als zij een vergunning hebben van de AFM en DNB. Verzekeringstussenpersonen en verzekeraars uit een EER-land moeten een notificatieprocedure hebben doorlopen”, vervolgt De Jong. “Dit betekent dat in ons land voor verzekeringstussenpersonen en verzekeraars uit Nederland én die uit andere EER-landen dezelfde gedragsregels gelden. Dus ook het provisieverbod. De uit andere EER-landen komende verzekeraars worden dus gelijk behandeld. Zij kunnen zonder enige belemmering via vrije dienstverrichting in ons land actief zijn, er is geen extra drempel om de Nederlandse markt te betreden, dus is er geen strijd met de Europese regelgeving.”

Reageer op dit artikel