nieuws

‘Private aanpak zorgt voor helft minder WGA-instroom’

Archief 1371

‘Private aanpak zorgt voor helft minder WGA-instroom’

Volgens arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt presteert een private partij veel beter dan het UWV bij het beperken van de instroom van zieke werknemers in de WGA. Keerpunt heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van de eigen inspanningen op dat gebied: die verlagen de kans op WGA-instroom met 47% ten opzichte van het UWV.

Het bedrijf heeft onderzoeksbureau Panteia ingeschakeld om de resultaten te meten van de verzuimbeperking bij eigenrisicodragers. “Bij bedrijven die zowel bij verzuim als de WGA door Keerpunt worden begeleid, is de instroom in de WGA zelfs nog lager.” De sleutel tot het succes is vroeg beginnen met re-integratieactiviteiten, zegt Keerpunt. Volgens het onderzoek is de WGA-instroomkans bij Keerpunt 7% en bij het UWV 17%. “Deze instroomkansen zijn gecorrigeerd voor verschillen tussen UWV en Keerpunt, zoals het aanmeldmoment van zieke medewerkers, de leeftijd van medewerkers en sector van de verzekerde.”
Tweederde van de re-integratietrajecten wordt succesvol afgerond in het tweede ziektejaar, constateert Panteia. “Dit staat haaks op de maatschappelijke discussie over arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling waarin wordt gesteld dat medewerkers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen en terugkeren naar werk”, zegt Keerpunt.

UWV-klanten twijfelen
Er is ook een telefonische enquête gehouden onder 384 bedrijven die zijn aangesloten bij Nationale-Nederlanden of a.s.r./ De Amersfoortse – de verzekeraars waarvoor Keerpunt werkt – en 416 bedrijven die zijn aangesloten bij het UWV. “Hieruit blijkt dat huidige eigenrisicodragers meer tevreden zijn over de dienstverlening van Keerpunt dan publiek verzekerde bedrijven over de dienstverlening van UWV.” In die laatste groep weet 70% van de bedrijven nog niet of ze vanaf 2017 bij het UWV willen blijven of eigenrisicodrager willen worden voor de WGA. “Bedrijven verwachten hierover vooral advies van verzekeringsadviseurs.”

Reageer op dit artikel