nieuws

Premie-inkomsten Dela gestegen ondanks krimpende markt

Archief 1816

Premie-inkomsten Dela gestegen ondanks krimpende markt

Ondanks de nog altijd krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen zijn de premie-inkomsten van Dela met ruim 7% gestegen naar € 367 mln. Het aantal verzekerden is opgelopen naar 3,75 miljoen, ruim 100.000 meer dan in 2014. Het operationeel resultaat is € 123 mln, een stijging van 17%. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Dela.

De solvabiliteit van Dela blijft naar eigen zeggen sterk. Uitgaande van de oude regelgeving was die meer dan 500% van het vereiste minimum, onder de Solvency II wetgeving is de solvabiliteitspositie hoger dan 250%. De gevolgen van de lage rentestand zijn in 2015 goed opgevangen met een premiemaatregel. De start van een kostenbesparingsprogramma in het najaar drukte wel een zware stempel op 2015. Dela wil in twee jaar een verlaging van de operationele kosten van circa 7% (€ 17 mln) realiseren door het terugbrengen van verschillen in werkwijzen, het bundelen van inkopen en het digitaliseren en optimaliseren van processen.

Beleggingsresultaten
Vóór winstdeling en belastingen bleef er door tegenvallende beleggingsresultaten € 16 mln aan winst over. Dit is volgens de uitvaartverzekeraar vooral toe te rekenen aan de lage beursstand eind 2015. Directievoorzitter Edzo Doeve: “We zijn voor ons jaarlijkse resultaat erg afhankelijk van de beleggingsresultaten, maar voor Dela gaat het vooral om de lange termijnresultaten. Wij gaan verplichtingen aan voor vele tientallen jaren. We laten ons daarom niet te veel afleiden door de korte termijn volatiliteit van de beursstand.” Dela heeft voor de waardevastheid van de uitvaartpolissen een winstdeling uitgekeerd van bijna € 55 mln, die voor het overgrote deel uit winstreserves uit voorgaande jaren is gefinancierd.

Vooruitzichten
Dela gaat voor de rest van het jaar uit van een aanhoudende lage rentestand, maar daarbij wordt ook verwacht dat de inflatie op uitvaartkosten met ongeveer 1% historisch laag zullen zijn. Voor 2016 wordt er verder een bescheiden groei in premie en aantallen verzekerden verwacht.

Reageer op dit artikel