nieuws

Oosterbaan van D&O: ‘De wereld is in beweging, de huidige regels voldoen niet meer’

Archief 5521

Oosterbaan van D&O: ‘De wereld is in beweging, de huidige regels voldoen niet meer’

Jurjen Oosterbaan van D&O wierp op de Kansrijke Toekomstdagen van het CFD een oog op de naaste toekomst én de huidige werkelijkheid. Hij gaf een reeks van aanbevelingen voor wetgever, adviseur én verzekeraar. “De aanbieder moet aantonen dat een product echt geschikt is voor de klant.” En: ”Adviseurs moeten echt vakbekwaam worden”.

Over de gebrekkige georganiseerdheid van de adviesbranche, zei Oosterbaan: “Trots op je vak is het sleutelwoord. Je moet mensen hebben die trots zijn op hun vak en dan sluiten ze zich ook aan bij de branche-organisaties.”

Je moet de klant beschermen tegen slechte aankopen
Over de opkomst van Fintech: “De wereld is in beweging. De huidige regels passen niet meer. Je hoort heel vaak: ‘verzekeraars mogen dit niet doen’. Of: ‘je kunt hypotheekadvies krijgen voor 300 euro’. Dat laatste is zeker niet waar, wil je nog enige nazorg bieden. Maar dan moet je met de toezichthouder, de politiek en de belangrijkste spelers wel een kader afspreken waarbinnen je opereert. En uitgangspunt moet zijn dat je de klant beschermt tegen slechte aankopen. Nu gebeurt dat echt te weinig.”

Over verzekeraars: “Verzekeraars zijn geen wereldverbeteraars. Ze willen verkopen. Je ziet dat ze steeds meer direct doen. Ze omarmen big data, zetten steeds slimmere vormen van marketing in en de bestaande wetgeving schiet tekort om de klanten tegen ongebalanceerde aankopen te beschermen.”

De AFM is erg passief, bijna hersendood
Over de adviseur: “De adviseur moet een balans vinden tussen de beschikbare hoeveelheid geld die een klant heeft en de uitgaven aan producten die de klant nodig heeft. De adviseur denkt aan de behoefte van de klant, de verzekeraar denkt alleen aan verkopen. Ik denk dat we naar een situatie toe moeten waarin de aanbieder ook moet aantonen dat een product geschikt is voor de klant. Ja, er is nu een kennis- en ervaringstoets, maar die geldt niet voor alle producten en stelt heel weinig voor. De AFM is op dit punt erg passief, bijna hersendood. Ze kijken er niet naar en doen er niets aan. Terwijl marketeers van de aanbieders er vooral voor zorgen dat iedereen door die ervaringstoets komt.”

Voordeel voor nieuwe klant?, dan ook voor bestaande klant
“Wat ik ook vreemd vind is dat aanbieders nieuwe klanten veel lagere tarieven berekenen dan bestaande klanten. Daarmee werk je shoppen in de hand en dat kan averechts werken voor de klant. Wie weet dan nog wat hij koopt? Bovendien maak je met die werving hoge kosten. Het zou zo moeten zijn dat als de nieuwe klant een voordeel krijgt, dat ook geldt voor de bestaande klant.”

Adviseurs verstoren de datastroom tussen aanbieder en klant
“Big data is een groot ding voor aanbieders. Je ziet nu ook dat volmacht het slecht doet, omdat ze tussen de aanbieder en de klant zitten en dus de datastroom blokkeren. Adviseurs verstoren die stroom tussen de aanbieder en de klant ook. Maar hoe zit het dan met de privacy? Ik denk dat de wetgever er voor moet zorgen dat de klant weet welke informatie de aanbieder over hem verzamelt en wat hij daarmee doet. De klant zou niet alleen inzicht moeten krijgen, maar ook toestemming voor het gebruik van die data moeten geven. Nu gebeurt dat niet.”

Hoe zit het met de nazorg bij FinTech-producten?
“Je ziet dat FinTech-bedrijven nu alles makkelijker maken voor de klant en heel goedkope aanbiedingen gaan doen. Ze zeggen gewoon: ‘Daar ga je toch niet zo veel voor betalen?” Maar hoe het dan zit met de nazorg, bij bijvoorbeeld hypotheken, wordt niet gevraagd. Er is gewoon geen aandacht voor en dat zorgt vroeg of laat echt voor problemen.”

Direct writers worden steeds beter in het managen van schaderatio’s
“Je zag dat de schaderatio’s bij adviseurs altijd veel lager waren omdat ze de klant kenden. Direct writers vonden dat altijd veel moeilijker om voor elkaar te krijgen. Maar nu doen de direct writers dat steeds beter. Ze leren steeds meer. Je zult zien dat ze er alle grotere risico’s uit gaan gooien. Ze pikken steeds vaker de krenten uit de pap. Is dat maatschappelijk gezien wel wenselijk? Ik denk dat financiële ondernemingen inzicht moeten geven in hun acceptatiecriteria. Ze moeten dat transparant maken.”

Klanten maken geen kans als ze met verzekeraars vechten
“Gaan klanten de strijd met de verzekeraars aan, dan maken ze weinig kans. Het is duur en de verzekeraars hebben hele batterijen gespecialiseerde juristen tot hun beschikking die alles zullen winnen. Je moet die gelijkwaardigheid veel meer borgen. Misschien zouden verzekeraars hun producten moeten verkopen met een rechtsbijstandverzekering er in verpakt, zodat de klant bij conflicten ook zijn recht kan halen.”

Zorg dat je bekwaam bent, anders red je het niet
“Ik denk dat alles staat of valt met de kwaliteit van het advies. Je ziet dat veel adviseurs nu nog met heel veel simpele taken bezig zijn die over een paar jaar niet meer bestaan. Ik vermoed dat 70% van de activiteiten die adviseurs nu nog voor hun rekening nemen zal verdwijnen. Om dan nog werk te hebben moet je meer doen dan alleen de verplichte PE-zaken. Leer bij en lever hoogwaardig advies. Opleiding heeft nu een heel negatieve bijklank gekregen. We moeten door een hoepeltje en dan is het goed. Maar je moet investeren in jezelf en je kantoor en heel goed worden. Anders stopt het. Zorg dat je bekwaam bent, dan heb je een mooie toekomst.”

Reageer op dit artikel