nieuws

Nieuwe veilig rijden-polis ziet daglicht

Archief 2454

Nieuwe veilig rijden-polis ziet daglicht

De ANWB introduceert de Veilig Rijden Autoverzekering. Deze moet verzekerden stimuleren veiliger te rijden. Aan de hand van gegevens over het rijgedrag kunnen verzekerden een korting krijgen die kan oplopen tot 30%.

Verzekerden stellen aan hand van een apparaatje in hun auto gegevens over hun rijgedrag beschikbaar. Hierbij wordt de snelheid ten opzichte van de toegestane maximumsnelheid, de acceleratiesnelheid, snelheid in bochten en het remgedrag gemeten.  Aan de hand hiervan wordt eens per drie maanden een individuele rijscore berekend die wordt vertaald in een korting op de verzekeringspremie. Ook krijgen de verzekerden eens per tien dagen via hun smartphone adviezen hoe ze hun rijgedrag kunnen verbeteren. Als verzekerden een niet al te veilig rijgedrag laten zien en de adviezen en tips niet leiden tot verbetering, dan verspelen zij hun korting.

Voor de ontwikkeling van de verzekering is ook samengewerkt met het Engelse bedrijf Ingenie. Dit bedrijf heeft een propositie ontwikkeld voor jongeren die een autoverzekering willen sluiten. Zij krijgen een instapkorting van 10% aangeboden op de bestaande verzekeringspremie. Ervaringen in Engeland leren volgens de ANWB dat deelnemers significant bewuster en veiliger gaan rijden. De bond benadrukt dat de gegevens van de deelnemers alleen worden gebruikt voor de verzekering en dat de privacy is gewaarborgd.

Hogere premie
Vorig maand introduceerde VKG een scherp geprijsde autoverzekering voor jongeren waarbij snelheidsovertredingen leiden tot een hogere premie. Eerder kwam Fairzekering al met een polis die bij goed rijgedrag een korting op de polis oplevert.

 

Reageer op dit artikel