nieuws

Lifecyclebeleggen geen must meer voor pensioenuitvoerders

Archief 2138

Lifecyclebeleggen geen must meer voor pensioenuitvoerders

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat pensioenuitvoerders niet verplichten om bij het beperken van de beleggingsrisico’s voor deelnemers gebruik te maken van een lifecycle-beleggingsbeleid. Zij is na overleg met belanghebbende partijen tot het oordeel gekomen dat er ook andere mogelijkheden zijn om de beleggingsrisico’s gedurende de looptijd te beperken.

Klijnsma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk had zij in haar wetsvoorstel voor een verbeterde premieregeling opgenomen dat het lifecycle-principe gehanteerd moet worden. De afgelopen weken heeft de staatssecretaris overleg met onder meer Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DNB en gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG. Die partijen wezen Klijnsma erop dat rendementsgaranties, geleidelijke inkoop en dekkingsgraadneutrale inkoop ook mogelijkheden zijn om beleggingsrisico’s in te perken. “Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken ben ik tot het oordeel gekomen dat een lifecycle-beleggingsbeleid weliswaar de meest logische, maar niet de enige methode is om te voorkomen dat oudere deelnemers op of voorafgaand aan de pensioendatum worden blootgesteld aan teveel neerwaarts beleggingsrisico. De formulering in het ontwerpbesluit laat onvoldoende ruimte voor andere methoden. Ik ben voornemens in het besluit meer ruimte te bieden door het principe voorop te zetten dat de pensioenuitvoerder (pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstellingen) oudere deelnemers effectieve bescherming biedt tegen de gevolgen van het neerwaarts beleggingsrisico”, schrijft Klijnsma nu. Uitvoerders mogen dus zelf een keuze maken, mits zij aantonen dat zij daarmee het risico vóór pensioendatum afdoende dempen.

Verder krijgen uitvoerders die een variabel pensioen aanbieden, net als overige aanbieders, tot 1 januari 2018 uitstel van de verplichting om de voorkeur van de
deelnemers te vragen en het beleggingsrisico op die voorkeur te baseren.

Reageer op dit artikel