nieuws

Korting voor 9,9 miljoen pensioenen dreigt

Archief 1270

Korting voor 9,9 miljoen pensioenen dreigt

Als de huidige dekkingsgraden niet verbeteren, dreigt in 2017 voor 1,8 miljoen pensioenaanspraken een korting van 0,5%. Als de malaise aanhoudt zullen 9,9 miljoen pensioenaanspraken worden geconfronteerd met kortingen die kunnen oplopen tot 20 procentpunt. Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen, zette dit scenario eind vorige week uiteen bij het congres ‘Pension Pro Seminar. Goede informatie richting de deelnemers is volgens Boertje essentieel.

Door de tekorten komen de de kwetsbaarheden van ons pensioenstelsel volgens Boertje volledig boven water, zo stelde hij in zijn toespraak. “Allereerst is er de beleggingsspagaat waar fondsen in zitten. Fondsen moeten tegelijkertijd zekerheid bieden aan ouderen en voldoende risico nemen om jongeren uitzicht te geven op een goed, betaalbaar pensioen. Dat gaat – in het bijzonder als de buffers zijn uitgeput – niet samen. En dan is er een tweede weeffout, die samenhangt met de verdeling van het pensioenvermogen. Binnen de grote pot van het pensioenvermogen is er sprake van ondoorzichtige en moeilijk uitlegbare herverdelingen.” Volgens de divisiedirecteur vragen deze uitdagingen om vernieuwing van het pensioenstelsel. “En die moet er zo snel mogelijk komen.(…)Natuurlijk zal een nieuw pensioenstelsel de tekorten die al zijn ontstaan niet wegpoetsen. Maar een nieuw stelsel kan wel het vertrouwen in het pensioenstelsel weer vergroten.”

Toekomstbestendig bedrijfsmodel
Dat pensioenfondsen hun deelnemers goed informeren over wat zij de komende jaren mogen verwachten met betrekking tot hun pensioen, noemt hij “cruciaal” voor een goede overstap naar een nieuw contract. Ook dienen de pensioenen hun besturen te versterken waar nodig om de veranderingen aan te kunnen. “Centrale vraag daarbij is: wat heeft een fonds nodig heeft om tot een toekomstbestendig bedrijfsmodel te komen? Op basis hiervan kan je als bestuur toekomstscenario’s schetsen. En vervolgens een strategie ontwikkelen. Een conclusie kan zijn, gegeven de ontwikkelingen die op je afkomen, om je aan te sluiten bij een grotere speler, of om je te ontwikkelen tot magneet fonds of om te besluiten tot liquidatie. Kortom, besturen kunnen niet stil zitten.”

Reageer op dit artikel