nieuws

Klijnsma: ‘DNB kan verhuizing pensioenregeling tegen houden’

Archief 2310

Klijnsma: ‘DNB kan verhuizing pensioenregeling tegen houden’

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, onder voorwaarden, de bevoegdheid om de waardeoverdracht van een Nederlandse pensioenregeling naar die in een ander Europees land tegen tegen te houden. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer over de onderhandelingsresultaten voor de herziening van de Europese pensioenrichtlijn IORP. Recent maakten een aantal multinationals bekend hun Nederlandse pensioensregeling uit kostenoverwegingen te verhuizen naar België. 

In de brief over de herziening van IORP, die Klijnsma een dag na de Brexit naar de Tweede Kamer stuurde stelt de staatssecretaris dat in het onderhandelingsresultaat is geregeld dat DNB een collectieve waardeoverdracht van een Nederlands pensioenfonds naar een pensioenfonds in een andere lidstaat kan tegenhouden. Dit kan alleen als  de rechten van de deelnemers waarvan de aanspraken worden overgedragen worden aangetast,  de rechten van de achterblijvende deelnemers onvoldoende zijn beschermd na de overdracht, dan wel aangetast worden door de overdracht of als de regeling zich in onderdekking bevindt op basis van het Nederlandse financieel toetsingskader. Daarnaast is opgenomen dat een meerderheid van de deelnemers en pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers moet instemmen met een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat.

“Met deze vereisten wordt een betere bescherming van de deelnemers en pensioengerechtigden gewaarborgd”, aldus  Klijnsma. Er is ook een bepaling opgenomen dat de Europese toezichthouder EIOPA kan optreden als bemiddelaar in het geval de toezichthouders van beide lidstaten van mening verschillen over een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. “Het gaat hier om niet-bindende bemiddeling; EIOPA heeft dus geen bevoegdheid om een besluit van DNB te overstemmen.”

Pan-Europees pensioenfonds
Met name België is een geliefde haven voor collectieve waardeoverdracht van Nederlandse pensioenregelingen. Onze zuiderburen kennen al enkele jaren de mogelijkheid om een pan-Europees pensioenfonds op te richten om pensioenregelingen uit verschillende landen te beheren. De bundeling van nationale fondsen zou leiden tot lagere kosten. De afgelopen maanden kondigen diverse multinationals een verhuizing van hun Nederlandse regeling naar België aan, waaronder het Britse olieconcern BP dat op grond van de Europese afspraken de pensioenen van 4.400 Nederlandse werknemers in België wil onderbrengen.

Reageer op dit artikel