nieuws

Kansrijke toekomstdagen van CFD: ‘Ongeorganiseerdheid van de adviesbranche is een ramp’

Archief 8584

Kansrijke toekomstdagen van CFD: ‘Ongeorganiseerdheid van de adviesbranche is een ramp’

Woensdagmiddag was in Assen de eerste van de Kansrijke Toekomstdagen van het CFD. Voorzitter Edwin Herdink presenteerde een onderzoek onder niet georganiseerde adviseurs en vroeg zich hardop af waarom hij toch steeds alleen de hete kolen uit het vuur moet halen. “Terwijl er zo veel aan de hand is”.

“Ik kijk hier de zaal in en vind het helemaal niks”, trapte dagvoorzitter René Graafsma provocerend af. Hij zag in de zaal 40 tot 50 adviseurs en zei tegen hen: “Waar zijn de jonge mensen? Waarom zijn we niet met veel meer? Dat moet echt veranderen.”

De Kansrijke Toekomstdagen zijn volgens Graafsma bedoeld om er nog wat van te maken. “Bij alles wat we doen horen we dat we misbaar zijn. De burger kan het zelf en heeft ons niet meer nodig. Ik geloof daar niets van. Wat is het feitelijke product dat we leveren? Dat is de hulp als er wat gebeurt. Dan is het erg fijn als er iemand naast je staat die je helpt, maar die ook het vakmanschap heeft dat nodig is. Onze identiteit bestaat alleen maar uit vakmanschap.”

Pleidooi voor hogere organisatiegraad adviesbranche
CFD-voorzitter Edwin Herdink hield vervolgens een hartstochtelijk pleidooi voor het verhogen van de organisatiegraad van de adviesbranche. “Voor 2010 leek onze wereld nog mooi, maar daarna is er zo vreselijk veel veranderd en over ons uitgestort. Er was dus genoeg reden om je te organiseren en te strijden tegen al die veranderingen en verslechteringen. Maar wat is er gebeurd? In 2010 had Adfiz nog 1400 advieskantoren als lid. In 2016 hebben CFD en Adfiz er samen nog maar 980. Dat is ernstig!”

Financieel adviseurs missen zaken in Den Haag
Hij vertelt dat als je wilt lobbyen je deskundigheid nodig hebt. Een onderzoek door deskundigen om de Haagse politici mee om de oren te slaan kost al snel meer dan 10.000 euro. Herdink: “Doordat we niet goed georganiseerd zijn en niet genoeg geld hebben kunnen we dingen niet doen en missen we ook zaken.”

Waarom is de organisatiegraad van de financiele adviseur zo laag?
Herdink heeft onderzoek gedaan om een antwoord te vinden op die vraag naar de lage organisatiegraad. Hij stuurde een enquete naar de adviseurs die niet aangesloten zijn bij hem en Adfiz. Slechts 37 adviseurs reageerden.

Op de vraag ‘Mijn kantoor is niet georganiseerd, want…’ kwam als dominante antwoord: ‘Ik herken geen meerwaarde in de verschillende branche-organisaties’ (42%). De branche-organisaties staan te ver af van mijn bedrijfsvoering, is het antwoord van 24%. En de kosten staan niet in verhouding tot de dienstverlening, vindt 17% een reden. Een net zo grote groep vindt dat het helemaal niet uitmaakt of ze wel of niet deelnemen, de uitkomst zal toch niet anders zijn.

Herdink wil zich niet neerleggen bij de fatalistische houding van veel adviseurs. Een van de vragen in de enquete was hoe de ongeorganiseerde adviseurs naar alle regelgeving kijken. Hoe beïnvloedt die hun bedrijfsvoering?

Een meerderheid van 51% vindt de regelgeving hinderlijk, maar accepteert die als een onvoorwaardelijk onderdeel van de werkzaamheden. 35% vindt de regelgeving noodzakelijk en denkt ook dat het de beroepsgroep schoner maakt. 7% heeft geen hinder van de regelgeving en 7% is zelfs succesvoller door de regelgeving.

Michiel Zoet gaat deskundigenrapport aanbieden
Herdink en ook Graafsma toonden zich het meest verbolgen over de uitkomst dat 70% wel het belang van solidariteit inziet, maar gewoon nog geen tijd heeft genomen om zich aan te sluiten.
Herdink haalde daarop Michiel Zoet naar voren. Die via crowdfunding ageerde tegen het PE-stelsel. Hij had gerekend op 1400 adviseurs die zouden deelnemen, maar kwam niet verder dan 700 leden van de vereniging. Het geld is opgegaan aan een deskundigenonderzoek dat binnenkort aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Zoet: “Als zij er niets mee willen doen, dan gaan we verder strijden. Maar dan moet ik wel weer langs de leden voor meer geld.”
Herdink: “Het is onbegrijpelijk dat we samen geen vuist kunnen maken. Het is een ramp voor onze adviesbranche.”

Reageer op dit artikel