nieuws

‘Evaluatie provisieverbod leidt tot gewenste uitkomst’

Archief 4682

‘Evaluatie provisieverbod leidt tot gewenste uitkomst’

De evaluatie van het provisieverbod zal leiden tot uitkomsten die het ministerie van Financiën graag wil zien, zo voorspelt D&O-directeur Jurjen Oosterbaan aan de hand van de Kamerbrief die minister Dijsselbloem eerder deze week over de evaluatie stuurde. Adfiz vindt de gekozen thema’s goed, maar hamert erop dat in alle distributiekanalen moet worden gekeken naar het ontbreken van sturing van de klant. CFD-voorzitter Edwin Herdink heeft weinig vertrouwen: “De insteek van de minister is niets meer dan een ambtelijke reactie om het eigen falende beleid te maskeren.”

Oosterbaan vindt dat Dijsselbloem bij het bepalen van de thema’s voor de evaluatie (de kwaliteit van het advies, de toegankelijkheid van het advies en het effect van het dienstverleningsdocument) best zijn oor bij de markt te luisteren had kunnen leggen: “Het is te betreuren dat deze kernelementen al een gegeven zijn en er geen consultatie plaats vindt over de elementen die onderdeel zouden moeten uitmaken van de evaluatie. De serie in AM over de komende evaluatie maakt duidelijk dat er meer en andere elementen zijn die het waard zijn om in de evaluatie te worden meegenomen. De nu gekozen elementen leiden voorspelbaar tot een positieve uitkomst van de evaluatie.”

Wens is vader van conclusie
Oosterbaan wijst op de vaststelling van de AFM dat er mede als gevolg van het verbod op provisie door verzekeraars geen sprake meer is van ongewenste sturing. “Ook heeft de AFM al meerdere malen geconstateerd dat het verbod op provisie heeft geleid tot een cultuurverandering. De evaluatie op dit punt lijkt dan ook vooral ingestoken door de wens om tot de conclusie te komen dat het verbod op provisie tot positieve resultaten heeft geleid.” De evaluatie van het dienstverleningsdocument kan volgens Oosterbaan alleen maar leiden tot de conclusie dat het document branchebreed is ingevoerd, maar dat het door de consument niet in relevante mate wordt gebruikt bij de oriëntatie op de keuze voor een financieel dienstverlener. “Ten aanzien van de kwaliteit van advisering heeft de AFM al geconstateerd dat bij hypotheken belangrijke verbeteringen zijn bereikt maar er bij arbeidsongeschiktheidsverzekering nog noodzaak is voor verdere verbeteringen. Kortom: dit wordt een evaluatie gericht op een door de minister gewenste uitkomst en niet gericht op het inventariseren waar het verbod op provisie ook tot niet-gewenste effecten heeft geleid.”

Evaluatie in alle kanalen
Voor Adfiz zit de crux niet in de thema’s maar in de wijze van evaluatie: “Wij vinden zeker dat de klant gebaat is bij een cultuur van klantgerichte advisering in plaats van productverkoop. Dat geldt niet alleen voor de klanten van de onafhankelijk adviseur, maar ook voor klanten die zich laten adviseren door medewerkers van banken en verzekeraars. Het is goed als tegen het licht wordt gehouden of ongewenste sturing nu inderdaad ontbreekt, en natuurlijk wel in alle kanalen.” Directeur Enno Wiertsema maakt zich wel zorgen over de vraag of de klant door het provisieverbod betere besluiten neemt. “Denk aan consumenten die onvoldoende regelen doordat ze geen advies meer inwinnen, consumenten die te lang in bestaande producten blijven zitten – slecht voor de marktwerking – en het gebrek aan waarborgen voor bewust keuzegedrag in het execution only-kanaal. Voor ons komt dat samen in zorgen over de toegankelijkheid van advies. Wij gaan ervan uit dat de minister niet alleen naar de prijs van advies kijkt, maar het thema toegankelijkheid in volle breedte en vooral ook de gevolgen voor de klant ervan in de evaluatie meeneemt.” Wiertsema heeft begrip voor het evalueren van het effect van het dienstverleningsdocument: “Wij willen ook graag weten of de enorme bergen verplichte informatie als resultaat hebben dat een consument echt begrijpt met wie hij zaken doet en wat hij koopt. Financiële beslissingen nemen, is keuzes maken. En die keuzes gaan veel verder dan alleen de vraag hoe en hoeveel de klant moet betalen. We hebben nu de kans om te onderzoeken in hoeverre de klant zich dat ook realiseert.”

Ambtelijke reactie
“Dijsselbloem en zijn ministerie geven duidelijk aan de maatschappelijke problematiek van het provisieverbod niet te herkennen”, stelt CFD-voorzitter Edwin Herdink. “In mijn eerder gepubliceerde evaluatie heb ik deze problematiek benoemd. Het is een nobel streven om de kwaliteit van advies als primair uitgangspunt te nemen, maar wat heb je hieraan als de gemiddelde burger nu al geen toegang heeft tot advies? De huidige insteek van de minister is dan niets meer dan een ambtelijke reactie om het eigen falende beleid te maskeren.”

Reageer op dit artikel