nieuws

Eerste Kamer neemt wet verbeterde premieregeling aan

Archief 2130

Eerste Kamer neemt wet verbeterde premieregeling aan

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel verbeterde premieregeling, waarmee deelnemers in de uitkeringsfase kunnen doorbeleggen met het opgebouwde pensioenkapitaal. 

De fracties van CDA, de Partij voor de Dieren, 50Plus, OSF en de SP stemden tegen. Een veelgenoemd bezwaar is dat het wetsvoorstel te ingewikkeld is. Ook de ChristenUnie, die wel voor het wetsvoorstel stemde, vindt de wet te complex. “We doen dit voor mensen die het zich kunnen permitteren om af te zien van een vaste uitkering, om met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal risico’s te nemen. Dat is immers inherent aan beleggen. In het veld zijn de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden zeer kritisch of tegen. Mijn fractie wenst geen nieuw experiment in de pensioenwetgeving die de pensioenen, in plaats van eenvoudiger, nog ingewikkelder maakt”, aldus tegenstemmer Ria Oomen (CDA).

Motie
De senaat nam ook een motie aan met het verzoek een onderzoek te starten hoe alle pensioenfondsen deelnemers in vrijwillige pensioenregelingen een variabele uitkering kunnen bieden zonder dat de werkgever een bijdrage levert. Staatssecretaris Klijnsma stuurde onlangs nog een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft dat pensioenuitvoerders bij het doorbeleggen met pensioengeld niet verplicht gebruik hoeven te gaan maken van het lifecycle-principe om de risico’s te beperken.

 

Reageer op dit artikel